Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyooikeuden Kysymyksia

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sairausajan palkka

Lain mukaan työntekijällä on sairauden tai tapaturman vuoksi oikeus sairausajan palkkaan , sairastumispäivältä ja sen jälkeen 9.arkipäivältä (=Kelan karenssi).

Työsuhteen kesto määrää työehtosopimusaloilla työnantajan sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden.

Linkki työehtosopimuksiin

Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus siis vaihtelee sairastumista seuranneen yhdeksännen arkipäivän lopusta aina n. kolmeen kuukauteen.

Työntekijän on esitettävä lääkärintodistus työkyvyttömyydestään.

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos työkyvyttömyyden on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Työnantajalla on puolestaan oikeus saada maksamaltaan sairausajan palkkajaksolta työntekijälle (muutoin) kuuluvan sairasvakuutuksen päivärahan.

Työntekijä oli esittänyt sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestään kaksi lääkärintodistusta. Työnantajalla oli ollut perustellut syyt epäillä selvityksen luotettavuutta ja siten poikkeuksellisesti osoittaa työntekijä erikoislääkärin lisätutkimuksiin. Työntekijä oli laiminlyönyt noudattaa kehotusta eikä hän ollut muullakaan tavoin esittänyt luotettavaa selvitystä työkyvyttömyydestään. Työnantaja ei ollut velvollinen suorittamaan työntekijälle sairausajan palkkaa. KKO:1993:150.

Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus siis vaihtelee sairastumista seuranneen yhdeksännen arkipäivän lopusta aina n. kolmeen kuukauteen.

Työntekijän on esitettävä lääkärintodistus työkyvyttömyydestään.

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos työkyvyttömyyden on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Työnantajalla on puolestaan oikeus saada maksamaltaan sairausajan palkkajaksolta työntekijälle (muutoin) kuuluvan sairasvakuutuksen päivärahan.

Työntekijä oli esittänyt sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestään kaksi lääkärintodistusta. Työnantajalla oli ollut perustellut syyt epäillä selvityksen luotettavuutta ja siten poikkeuksellisesti osoittaa työntekijä erikoislääkärin lisätutkimuksiin. Työntekijä oli laiminlyönyt noudattaa kehotusta eikä hän ollut muullakaan tavoin esittänyt luotettavaa selvitystä työkyvyttömyydestään. Työnantaja ei ollut velvollinen suorittamaan työntekijälle sairausajan palkkaa. KKO:1993:150.