Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työsuhteen päättäminen

Työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Laissa määritellään yleisesti perusteet, joilla työntekijä voidaan irtisanoa henkilökohtaisilla syillä.


Irtisanominen taloudellisin ja tuotannollisin perustein

Työsopimuslaissa säädetään irtisanomismenettelystä silloin, kun työntekijä irtisanotaan taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Tätä irtisanomismenettelyä kutsutaan arkikielessä pienten yritysten irtisanomismenettelyksi erotuksena yhteistoimintaneuvotteluihin.


Muutosturva

Muutosturvaan kuuluu irtisanotun palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten, työnantajan tehostunut tiedottaminen, henkilöstön kanssa tehtävä toimintasuunnitelma ja työvoimatoimistojen kanssa laadittavat työllistymisohjelmat. Malliin kuuluu myös korotettu työttömyysturva henkilön osallistuessa työllistymisohjelmassa sovittuihin toimenpiteisiin.


Työnantajan tuki uudelleentyöllistymiselle

Ylläpitävä ja täydentävä koulutus on työnantajan maksamana tälle vähennyskelpoista, ja työntekijälle verovapaa etu.Epäselvyyttä on esiintynyt irtisanotuille tai irtisanomisuhan alla oleville tarjotun koulutuksen verovapaudesta. Tilanteen selkiyttämiseksi Verohallinto on julkaissut ohjeen ”Työnantajan tuki uudelleentyöllistymiselle”.


Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen voi tapahtua kolmella eri perusteella: koeajan vuoksi, erittäin painavasta syystä tai työntekijän luvattoman poissaolon vuoksi.


Työtodistus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta.