Etusivu > Yrittajan Abc > Verot Ja Rahat > Verotus > Elinkeinoverotus

Etsi

Rakentamisen uudet ilmoittaisvelvollisuudet

Rakentamisen uudet ilmoittamisvelvollisuudet voimaan 1.7.2014

[[{"fid":"15040","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava 1.7.2014 alkaen kuukausittain työmaakohtaisia tietoja rakennusurakoista ja työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Laaja muutos koskee kaikkia rakentamispalveluita tilaavia yrityksiä toimialasta riippumatta. Myös kotitaloudet ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Uusi menettely liittyy harmaan talouden torjuntaan.

Uudet tiedonantovelvoitteet ovat varsin laajoja, ja niihin on hyvä perehtyä. Verohallinnon internetsivuilla on kattava yhteenveto. Verohallinto on myös julkaissut aiheesta seikkaperäisen ohjeen Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus (dnro A48/200/2014).

Verohallinto on uuden menettelyn voimaantulon lähestyessä ilmoittanut hyväksyvänsä alkuvaiheessa myös puutteelliset ilmoitustiedot. Alkuvaiheessa Verohallinto pyrkii ensisijaisesti ohjaamalla saamaan ilmoitusvelvolliset toimimaan oikein ja suhtautuu laiminlyöntimaksujen määräämiseen maltillisesti. Heinäkuu 2014 on ensimmäinen kuukausi, jolta rakennustyön tilaajien tulee urakka- ja työntekijätiedot kerätä.

Lisätietoja: