Etusivu > Yrittajan Abc > Verot Ja Rahat > Verotus

Etsi

Henkilöverotus

Henkilöverotuksen piiriin kuuluvat kaikki luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien maksamat verot. Merkittävimpiä näistä ovat ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot.

Henkilöitä verotetaan erillisverotuksen periaatteen mukaan omista tuloistaan riippumatta siviilisäädystä tai perheen koosta. Suomessa sovelletaan eriytettyä tuloverojärjestelmää, jonka mukaan ansio- ja pääomatuloja verotetaan erikseen.

Henkilöverotus-sivuilla esitellään lyhyesti ansio- ja pääomatulojen sekä perintö- ja lahjaverotuksen, ja korkotulon lähdeveron pääpiirteitä. Sivuilla on linkkejä verohallinnon ohjeisiin.

Lue lisää henkilöverotuksesta:

 

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloa ovat mm. palkkatulo, yrittäjätulon ansiotulo-osuus sekä eläketulo ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Verotettava tulo määrätään valtion- ja kunnallisverotuksessa erikseen bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella.

 

Kotitalousvähennys

Kotona teetetyn työn kustannukset saa osittain vähentää verotuksessa.

 

Pitkäaikaissäästäminen ja verotus

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen veroedut laajenivat vuoden 2010 alusta koskemaan myös muuta pitkäaikaissäästämistä. Samalla vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotus muuttui, mutta pääosin vain niiltä vakuutuksilta, jotka on otettu 18.9.2009 jälkeen.

 

Pääomatulojen verotus

Pääomatulosta maksetaan suhteellisen verokannan mukaan veroa valtiolle.