Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arvonlisäverotus

Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitettu lopullisten kuluttajien maksettavaksi. Veronkantajina toimivat verovelvolliset yritykset, jotka sisällyttävät veron määrän myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle.

Vero kannetaan jokaisesta tuotanto- ja jakeluketjussa tapahtuneesta myynnistä, mutta jokainen porras suorittaa valtiolle veroa vain siinä portaassa syntyneestä arvonlisästä. Lopulliseen kuluttajahintaan sisältyy veroa verokannan mukainen määrä, joka on yhtäsuuri kuin arvonlisistä maksettu vero yhteensä. Käytännössä veron kertaantuminen on estetty vähennysoikeuden avulla: tuotantopanosostoihin sisältyneen veron saa vähentää myynnistä suoritettavasta verosta.

Liikevaihdon ollessa alle 10 000 euroa koko liikevaihto on arvonlisäverotuksessa verovapaata. Liikevaihdon ylittäessä tämän määrän arvonlisävero kasvaa liukuvasti täyteen määrään vuosiliikevaihdon ollessa 30 000 euroa.

Arvonlisäveron alarajahuojennus koskee sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Sen ulkopuolelle on rajattu metsätalous ja eräät kiinteistön käyttöoikeuden luovutukset. Huojennus palautetaan verovelvollisille takautuvasti tilikauden päätyttyä. Alarajahuojennusta koskevat tiedot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.

Maksuperusteinen arvonlisäveron tilittäminen

Yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, on annettu mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Maksuperusteinen menettely helpottaa pienyritysten maksuvalmiutta. Lakia sovelletaan 1.1.2017 lukien.

Lue lisää: Pienyritykset voivat tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti (mm. esimerkkejä)