Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arvonlisäverotus

Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitettu lopullisten kuluttajien maksettavaksi. Veronkantajina toimivat verovelvolliset yritykset, jotka sisällyttävät veron määrän myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle.

Vero kannetaan jokaisesta tuotanto- ja jakeluketjussa tapahtuneesta myynnistä, mutta jokainen porras suorittaa valtiolle veroa vain siinä portaassa syntyneestä arvonlisästä. Lopulliseen kuluttajahintaan sisältyy veroa verokannan mukainen määrä, joka on yhtä suuri kuin arvonlisistä maksettu vero yhteensä. Käytännössä veron kertaantuminen on estetty vähennysoikeuden avulla: tuotantopanosostoihin sisältyneen veron saa vähentää myynnistä suoritettavasta verosta.

1. tammikuuta 2021 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla yrityksen ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja yritys voi saada täyden huojennuksen arvonlisäverosta (ns. alarajahuojennus), jos tilikauden liikevaihto on alle 15 000 euroa. Liikevaihdon ylittäessä tämän määrän arvonlisävero kasvaa liukuvasti täyteen määrään vuosiliikevaihdon ollessa 30 000 euroa. Ennen 1. tammikuuta 2021 alkaneilla tilikausilla täyteen huojennukseen oikeuttava liikevaihdon raja on 10 000 euroa. Yritys voi aina hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi vapaaehtoisesti.

Alarajahuojennusta koskevat tiedot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella. Yritysmuoto ei vaikuta alarajahuojennuksen saamiseen.
Lue lisää: Arvonlisäveron alarajahuojennus

Maksuperusteinen arvonlisäveron tilittäminen

Yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, on annettu mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Maksuperusteinen menettely helpottaa pienyritysten maksuvalmiutta.

Lue lisää: Pienyritykset voivat tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti (mm. esimerkkejä)

 

Päivitetty 12/2020