Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Elinkeinoverotus

Verotusta pidetään usein keskeisenä yritysmuotoon vaikuttavana tekijänä. Valinta vaikuttaa kuitenkin myös moniin muihin seikkoihin kuten mm. osakkaan vastuisiin sekä siihen, miten osakkaan ja yrityksen välisiä oikeustoimia arvioidaan. Yritysmuodon valinnassa tulisi huomioida verotuksen lisäksi se, että valittu yritysmuoto sopii myös muilta ominaisuuksiltaan parhaiten kyseisen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Yritysmuoto vaikuttaa mm.

  • yrityksen verokantaan,
  • voitonjakoon,
  • yrittäjän palkanmaksuun ja luontoisetuihin.

Lue lisää elinkeinoverotuksesta:

Elinkeinonharjoittajan verotus

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen tulos lasketaan elinkeinoverolain säännösten mukaan vähentämällä veronalaisesta tulosta ensin sen hankkimisesta aiheutuneet menot. Tulos verotetaan yrittäjän ansio- tai pääomatulona.

Henkilöyhtiöiden verotus

Henkilöyhtiön tulos jaetaan yhtiömiesten tulona verotettavaksi niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on henkilöyhtiön tuloon (ns. suora osakasverotus). Jako perustuu käytännössä yhtiösopimuksen määräyksiin voitto-osuuksista.

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jota verotetaan yhteisöverokannan 20 % mukaan. Tulo verotetaan osakeyhtiön tulona, joka ei sellaisenaan vaikuta osakkaan verotukseen.