Etusivu > Yrittäjän ABC > Verotus > Elinkeinoverotus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Elinkeinonharjoittajan verotus

Elinkeinonharjoittajan verotus

Yritystulon jakaminen ansio- ja pääomatuloon

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli ns. toiminimen tulos lasketaan elinkeinoverolain säännösten mukaan vähentämällä veronalaisesta tulosta sen hankkimisesta aiheutuneet menot. Mahdollisten aikaisempien vuosien elinkeinotoiminnan tappioiden vähentämisen jälkeen saadaan verotettava tulo, josta on vuodesta 2017 alkaen vähennetty verotuksessa viisi prosenttia (yrittäjävähennys). Yrittäjävähennyksen vähentämisen jälkeen laskettu yritystulo jaetaan verotettavaksi yrittäjän henkilökohtaisena ansio- tai pääomatulona.

Pääsäännön mukaan yrittäjän pääomatuloa on määrä, joka vastaa 20 prosenttia (verovelvollisen niin vaatiessa 10 tai 0 prosenttia) yrityksen nettovarallisuudelle lasketusta tuotosta. Näin laskettu pääomatulo-osuus verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan. Yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34. Loppuosa tilikauden tuloksesta verotetaan yrittäjän ansiotulona progressiivisen tuloveroasteikon mukaan.

Nettovarallisuuden laskenta

Toiminimen nettovarallisuus lasketaan siten, että yrityksen veronalaisista varoista vähennetään vähennyskelpoiset velat. Nettovarallisuuden laskennan perustana on verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä elinkeinotoimintaan kuulunut nettovarallisuus. Nettovarallisuutta laskettaessa ei oteta huomioon yrittäjän yksityistalouteen kuuluvia varoja ja velkoja. Toiminimen nettovaroihin lisätään myös 30 prosenttia elinkeinotoiminnan maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista, jotka on maksettu verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Päivitetty 11/2018.

Liity Yrittäjiin!