Verojen maksaminen - Verotus - Verot ja rahat - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Verotus

Etsi

Verojen maksaminen

Osa veroista maksetaan oma-aloitteisesti ja osasta veroista Verohallinto lähettää maksuunpanopäätöksen. Maksaja laskee itse oma-aloitteisesti maksettavien verojen määrän ja maksaa sen verolaissa säädettyyn määräpäivään mennessä. Oma-aloitteiset verot kuuluvat pääsääntöisesti verotilimenettelyyn. Menettelyyn tulee muutoksia vuoden 2017 alusta.

 
Verotilimenettelyyn kuuluvat oma-aloitteiset verot

Verotilimenettelyyn kuuluvat oma-aloitteisesti maksettavat verot lukuun ottamatta ennakon täydennysmaksua ja varainsiirtoveroa. Merkittävimmät verotilimenettelyyn kuuluvat oma-aloitteiset verot ovat arvonlisävero ja työnantajien maksamat ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Verotilille kuuluvat verot maksetaan yhtenä maksusuorituksena kunkin kuukauden 12. päivä. Jos 12. päivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi. Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset antavat arvonlisäveron kausiveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron helmikuun viimeisenä päivänä.

Lisätietoa verotilistä: ww.vero.fi/verotili

 
Jäännösveron maksaminen

Jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan tulojen ja varallisuuden perusteella maksuun pantavaa veroa, puuttuva osa, jäännösvero, maksetaan korkoineen verotoimiston lähettämän verotuspäätöksen mukana tulevilla tilisiirtolomakkeilla.

Jäännösvero maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän eräpäivä joulukuun alussa ja toisen erän helmikuun alussa.

 
Ennakon täydennysmaksu

Yhteisöt ja yhteisetuudet voivat välttyä yhteisökorolta maksaessaan riittävän suuruisen ennakon täydennysmaksun veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään mennessä, joka on neljä kuukautta tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Maksettavan yhteisökoron määrää voi alentaa maksamalla täydennysmaksua viimeistään kuukautta ennen verotuksen päättymistä. Yhteisön ja yhteisetuuden verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta.

 

Maksupaikat ja maksutavat

Verot maksetaan Verohallinnon pankkitileille Nordeassa, Pohjola Pankissa ja Danske Bankissa. Verohallinnon tilinumerot on merkitty tilisiirtolomakkeisiin. Verotilimenettelyyn kuuluville veroille on omat pankkitilit. Verot voi maksaa myös verkkopankin kautta tai esimerkiksi maksuautomaatilla.

Kun veroja maksetaan, on tärkeää, että käytetään oikeaa pankkitilinumeroa ja viitenumeroa. Verohallinto kohdistaa viitenumeron avulla suorituksen oikean maksajan hyväksi.

Veroja maksettaessa on käytettävä viitenumeroa. Viitenumero sisältää suorituksen yksilöivää tietoa, jonka avulla Verohallinto voi kohdistaa suorituksen maksajan hyväksi.

Verotilimaksuja maksettaessa on käytettävä verotilin viitenumeroa. Arvonlisäverovelvollisille ja säännöllisesti työnantajina toimiville Verohallinto lähettää verotilin viitenumeron asiakkaaksi rekisteröinnin yhteydessä. Muut saavat verotiliviitteen Verotili tai Palkka.fi -palvelusta tai ottamalla yhteyttä Verotilin neuvontanumeroon 020 697 056. Verotilin viitenumero on asiakaskohtainen eli samaa viitettä tulee käyttää kaikissa verotiliverojen maksuissa.

Maksuunpantujen verojen (jäännösvero, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ja perintö- ja lahjavero) viitenumero löytyy verotuspäätöksen mukana tulevalta tilisiirtolomakkeelta. Maksuunpantujen verojen viitenumero on eräkohtainen. Tarvittaessa viitenumeron ja muut verojen maksamisessa tarvittavat tiedot saa soittamalla Verojen maksamisen ja palauttamisen neuvontanumeroon 020 697 026.

Ennakon täydennysmaksuja ja varainsiirtoveroja maksettaessa on viitenumeron lisäksi ilmoitettava täydentäviä viestitietoja. Tilisiirtolomakkeissa on ohjeet viestitietojen antamisesta. Jos viitenumeroa tai pyydettyä viestitietoa ei ole veroa maksettaessa ilmoitettu, Verohallinto ei pysty kohdistamaan maksua oikealle verovelvolliselle.

Verot voidaan maksaa myös tiettyihin Tullin toimipaikkoihin ilman palvelumaksuja. Veroa maksettaessa asiakkaalla on oltava mukana Verohallinnon tilisiirtolomake tai sitä vastaavat maksajaa, maksun saajaa ja maksua koskevat yksilöintitiedot. Lisää tietoa asiasta saa Tullin Internet-sivuilta (tulli.fi). Ahvenanmaalla verojen käteismaksuja ottaa vastaan Ahvenanmaan valtionvirasto.

 
Määräajassa tai sen jälkeen maksettava vero

Maksu on määräajassa suoritettu, jos se on saapunut Verohallinnon pankkitilille viimeistään eräpäivänä. Jos veron eräpäivä ei ole pankkipäivä, voi veron maksaa ilman viivästysseuraamuksia ensimmäisenä arkipäivänä. Erityisesti ulkomailta maksettaessa verovelvollisen tulee huomioida pankin tarvitsema aika maksun välittämiseen.

Myöhässä olevan veron voi maksaa normaalisti pankkiin, ellei vero ole ulosotossa. Ulosotossa oleva vero maksetaan ulosottomiehelle tai ulosottomiehen tilille. Ulosottomies perii ulosottomaksun ulosotossa olevasta verosta, vaikka se maksettaisiin suoraan Verohallinnon tilille.

Myöhässä olevaan maksuun maksajan tulee lisätä viivästysseuraamukset. Jos viivästysseuraamuksia ei ole lisätty, Verohallinto maksuunpanee puuttuvan määrän erikseen.

 

 

päivitetty 19.4.2016