Etusivu > Yrittajan Abc > Verotus

Etsi

Veromuutoksia vuodelle 2015

Hallitus on sopinut veromuutoksista vuodelle 2015.  Ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiotarkistukset kolmessa alimmassa tuloluokassa kotimaisen kysynnän, työllisyyden ja suhdannetilanteen helpottamiseksi. Yritysten edustusmenojen 50 prosentin vähennyskelpoisuus palautetaan vuoden 2015 alusta, minkä arvioidaan helpottavan ravintola- ja matkailualan yritysten asemaa. Pääomatulojen verotus ja perintö- ja lahjaverotus sen sijaan kiristyvät, kiinteistöverotuksen ala- ja ylärajoja sekä energia- ja valmisteveroja korotetaan.

Pääministeri Stubbin hallituksen veropolitiikka perustuu pääministeri Kataisen hallituksen veropoliittiseen linjaan. Hallitus toteuttaa talouden tasapainoa vahvistavia veropoliittisia toimenpiteitä, jotka siirtävät edelleen verotuksen painopistettä talouskasvun kannalta työn verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta. Tulossa on seuraavia muutoksia.

 

Ansiotuloverotus

Ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiota vastaavat tarkistukset kolmen alimman tuloluokan rajoihin. Perus- ja työtulovähennystä korotetaan.Tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan raja alennetaan sen sijaan 90 000 euroon ja tuloluokan voimassaoloa jatketaan vuoteen 2018 saakka.
 
Työmatkakustannusten omavastuuosuus nostetaan 750 euroon.
 
Verotukseen on valmisteltu lapsivähennys. 
 
Asuntolainan korkovähennysoikeutta pienennetään edelleen 5 prosenttiyksiköllä vuosittain. Vuonna 2015 vähennyskelpoista koroista on 65 prosenttia. Asuntolainojen koroista enää 50 prosenttia olisi vähennyskelpoista vuonna 2018.
 
Eläketulosta tehtävää kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korotetaan.


Pääomatulojen verotus

Pääomatulojen verotus kiristyy siten, että ylemmän verokannan tuloraja alenee 30 000 euroon ja ylempi kanta nousee 33 prosenttiin vuonna 2015.
 

Edustusmenot

Yritysten edustusmenojen 50 % vähennyskelpoisuus palautetaan vuoden 2015 alusta.
 

Tuotannollisten investointien tuplapoistot

Tuotannollisten investointien määräaikaisen korotetun poisto-oikeuden voimassaoloa jatkettiin vielä vuosille 2015 ja 2016.
 

Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaveroasteikkojen kaikkia rajaveroprosentteja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2015 alusta. Aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron lahja- ja perintöosuuksien veroluokka muutetaan pysyväksi.
 

Kiinteistövero

Yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä ja vakituisen asuinrakennuksen ala- ja ylärajoja 0,05 prosenttiyksiköllä vuoden 2015 alusta. Kunnat päättävät vuosittaiset kiinteistöveroprosenttinsa laissa säädettyjen ala- ja ylärajojen väliltä.
 

Energiaverot, tupakkavero, ajoneuvovero ja autovero

Energiaverotusta kiristetään korottamalla kotitalouksia koskevan yleisen sähköveroluokka I:n veroa. Lämmitys- , voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan,  samoin liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan. Turpeen vuoden 2015 veronkorotus peruutetaan. Tupakkaveroa korotetaan.
Taksien, ei erityisvarustellut taksit, ja muuttotavarana tuotujen autojen autoveroalennuksia leikataan. Henkilö- ja pakettiautojen vuotuista ajoneuvoveroa korotetaan niin, että korkeampaa veroa kannetaan verovuodelta 2016.
 

Windfall-vero

Voimalaitosveroa eli nk. Windfall-veroa ei oteta käyttöön. 
 

Makeisvero

Aiotusta makeisveron korotuksesta luovutaan.
 

Arvonlisäverotus

Yrityksen väliseen metalliromun ja -jätteen myyntiin tulee pakollisena voimaan käännetty verovelvollisuus.

EU-kuluttajille tapahtuvien sähköisten palveluiden myynnin myyntimaasäännös muuttuu. Tähän saakka arvonlisäverot on maksettu myyjän maahan, mutta jatkossa ne määräytyvät kuluttajan sijaintivaltion perusteella. Suomalainen sähköisten palveluiden myyjä voi ilmoittaa muiden jäsenvaltioiden arvonlisäverot paikallisen alv-rekisteröitymisen sijaan myös Verohallinnon uuden arvonlisäveron erityisjärjestelmän välityksin 3 kuukauden välein.

Lehtien kierrättäminen Ahvenanmaan kautta tulee kannattamattomaksi. Ahvenanmaan alv-poikkeuksia koskevaa lakia muutetaan siten, että kerran viikossa tai harvemmin ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden kuljettamista Manner-Suomeen pidetään jatkossa alv-näkökulmasta kotimaan myyntinä. Aiemmin sitä on pidetty maahantuontina.


 
» Katso myös vuoden 2015 tärkeät luvut täältä.

» Lue Valtiovarainministeriön tiedote: Vuodenvaihteen muutoksia VM:n hallinnonalalla

» Hallitusohjelmassa on verokannusteita eri kokoisille yrityksille