Etusivu > Yrittajan Abc > Verotus

Etsi

Veromuutoksia vuodelle 2016


Ensi vuosi kiristää suurten tulojen verotusta sekä valmisteveroja synkkien talousnäkymien vuoksi. Valtaosa hallitusohjelmassa sovituista verotuksen yrittäjämyönteisistä uudistuksista siirtyy myöhemmäksi. Alle on listattu ensi vuonna voimaan astuvia muutoksia.
 

Tulojen verotus

 • Pääomatulovero nousee yhdellä prosenttiyksiköllä 34 prosenttiin yli 30 000 euron pääomatuloista. Sitä vähäisempiä pääomatuloja verotetaan edelleen 30 prosentin mukaan. Muutos koskee vuosia 2016-2017
 • Työn verotusta kevennetään korottamalla työtulovähennystä 450 milj.eurolla. Tämä huojentaa pieni- ja keskituloisten verotusta
 • Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus kaikilla tulotasoilla.
 • Yle-veron parametreja tarkistetaan vastaamaan rahoitustarvetta.
   

Määräaikaiset toimet

 • Ns. solidaarisuusveron ansiorajan laskeminen nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon. Kireämpi veroprosentti koskee rajan ylittävää osaa tuloista. Muutos koskee vuosia 2016 - 2017.
 • Ulkomaisten avainhenkilöiden määräaikaista 35 % lähdeveroa jatketaan vuodet 2016 - 2019.

 

Valtion tuloveroasteikko vuonna 2016

Asteikon tulorajoissa tapahtuu noin 1,2 prosentin nousu. Asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alaraja alenee väliaikaisesti 90 000 eurosta 72 300 euroon.

Ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta,%
16 700 — 25 000 8,00 6,50
25 000 — 40 800 547,50 17,50
40 800 — 72 300 3 312,50 21,50
72 300 — 10 085,00 31,75

 

Verovähennykset

 • Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan edelleen: Vuonna 2016 vähennyskelpoista on 55 % asuntolainan korkomenoista. Tämän jälkeen vähennysprosentti alenee 10 prosenttiyksikköä vuodessa, jolloin v. 2019 vähennysprosentti on 25.
   
 • Luovutustappion vähennyskelpoisuus laajenee. Omaisuuden luovutuksesta vuonna 2016 tai myöhemmin syntynyt tappio on jatkossa vähennyskelpoinen myös muista pääomatuloista. Muutos koskee vain luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotusta. Ennen vuotta 2016 syntyneet tappiot ovat vähennyskelpoisia ainoastaan omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavan vuotena. Muiden verovelvollisten, kuten esimerkiksi yhteisöjen verotuksessa luovutustappiot vähennetään edelleen omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy.
   
 • Yksityishenkilöille säädetään lahjoitusvähennys yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen annetusta lahjoituksesta. Lahjoitusvähennyksen vähimmäismäärä on 850 euroa, ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Vähennys tehdään ansiotulosta.

  
 

Välillisten verojen muutokset

 • Tupakkaveroa, ajoneuvoveroa, jäteveroa ja kiinteistöveroa korotetaan.
 • Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan.
 • Nestekaasun verovapaus poistetaan
 • Autoverotusta kevennetään hallituskaudella yhteensä noin 200 milj. euroa. Kevennys toteutetaan asteittain vuosina 2016—2019.
 • Alv:n pakollisen rekisteröitymisen liikevaihtoraja nousee nykyisestä 8 500 eurosta 10 000 euroon. Vähäisestä toiminnasta myönnetyn alarajahuojennuksen päättymisen liikevaihtoraja nousee 22 500 eurosta 30 000 euroon.

  

 Mikä ei muutu

 • Alv-kannat pysyvät ennallaan.
 • Päätöstä maksuperusteinen alv:n sekä yrittäjävähennyksen käyttöönotosta ei vielä ole tehty.
 • Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 1,72 prosenttiyksiköllä vuoden 2017 alusta osana kilpailukykypakettia.
 • Valmistevero poistetaan makeisista ja jäätelöistä vuoden 2017 alusta
   

Muuta 2016

 • Perintö- ja lahjaveron koroton maksuaika pitenee viidestä kymmeneen vuoteen sukupolvenvaihdoshuojennustilanteissa.
 • SVOP-sijoitusten siirtymäsäännöksen voimassaolo päättyy. Ennen vuotta 2014 tehdyt pääomansijoitukset on mahdollista palauttaa yhtiöstä vielä vuonna 2015 soveltaen vanhoja sääntöjä. Vuonna 2014 tai myöhemmin tehtyjen SVOP-sijoitusten palauttamiseen sovelletaan jo nyt TVL 45a §:n sääntelyä. Jos SVOP:sta palautetaan pääomaa samalle taholle, joka teki sijoituksen, vanhojen sääntöjen mukaan verotus tapahtui luovutuksena ilman aikarajaa. Uusien sääntöjen mukaan lisäedellytyksenä on, ettei palautettavan sijoituksen tekemisestä ole kulunut yli 10 vuotta.


 Päivitetty 24.11.2015