Veromuutoksia vuodelle 2018 | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Verotus

Etsi

Veromuutoksia vuodelle 2018

 

Hallituksen vuoden 2018 budjettiriihen painopisteitä ovat työllisyys, välittäminen, osaaminen ja turvallisuus.

Hallituksen päätökset sisälsivät myös joitakin veroratkaisuja ja seuraavassa on poimintoja verolinjauksista.

Työn verotus

Budjettiriihessä päätettiin 270 miljoonan euron ansiotuloveron kevennyksistä kaikille tuloluokille. Päätös liittyy kilpailukykysopimuksen veronkevennysten täyttämiseen hallituskaudella. Solidaarisuusvero säilyy nykyisellään ja ansiotuloveroperusteita tarkistetaan kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Yleisradioveron rakennetta muutetaan siten, että kaikkein pienituloisimmat vapautuvat verosta.

Kiinteistövero ja kuntien osuus yhteisöverosta nousee

Kompensoidakseen varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kuntataloutta heikentävää vaikutusta päätettiin lisätä peruspalvelujen valtionosuutta 25 miljoonalla eurolla sekä korottaaa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 60 miljoonalla eurolla sekä kiinteistöveroa 25 miljoonalla eurolla.

Alkoholi- energia- ja tupakkaveroa korotetaan

Hallitus päätti korottaa alkoholiveroa 100 miljoonalla eurolla sekä lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja nettomääräisesti 45 miljoonalla eurolla rahoittaakseen työn verotuksen keventämisen. Myös tupakkaveron korotuksia jatketaan vuosina 2018 – 2019 hallitusohjelman mukaisesti — vuonna 2018 68 miljoonalla eurolla.

Verotuksen kehittämisen pitkän aikavälin suunnitelma

Lisäksi hallitus käynnistää verotuksen pitkän aikavälin kehittämisen taustaselvityksiä vastaamaan toimintaympäristön muutokseen. Esimerkiksi digitalisaatio, robotisaatio, jakamistalous, alustatalous ja kansainvälinen verokilpailun tuovat haasteita, jotka aiheuttavat paineita toimivalle verojärjestelmälle. Selvitystyön tavoitteena on tehdä esitys yritys- ja tuloverotuksen pitkän aikavälin suunnitelmaksi ja luoda edellytykset talouskasvulle kannustamalla yritystoiminnan harjoittamiseen ja työntekoon.

Vuoden 2019 veropäätökset hallitus tekee tarkasteltuaan yleistä taloudellista kehitystä ja julkisen talouden kokonaistilannetta hallitusohjelman tavoitteita noudattaen.