Asumistuki yrittäjälle | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Yrittaja Ihmisena > Yrittajan Toimeentuloturva > Pienituloinen Yrittaja

Etsi

Asumistuki yrittäjälle

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Saamisen ehdot

Samaan ruokakuntaan kuuluvat samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt. Ruokakuntaan voi kuulua yksi tai useampi henkilö.

Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat 

  • ruokakunnan henkilöluku
  • asunnon pinta-ala
  • asunnon sijaintikunta, valmistumis- tai perusparannusvuosi sekä lämmitysjärjestelmä
  • ruokakunnan jäsenten bruttokuukausitulojen yhteismäärä ja omaisuus.

Yrittäjän bruttokuukausitulo arvioidaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos tätä tuloa ei ole, tuloksi arvioidaan mahdollisen starttirahan määrä, ns. vähimmäistulo tai yrittäjän oma arvio tulosta. Käytännössä, jos yksin asuvan yrittäjän YEL-työtulo jää alle 19 000 (pääkaupunkiseudulla 23 000), voi hänellä olla oikeus asumistukeen.

Määrä

Yleinen asumistuki lasketaan niin, että kohtuullisista asumismenoista vähennetään perusomavastuuosuus. Perusomavastuuta ei tule lainkaan, jos ruokakunnan tulot ovat pienemmät kuin valtioneuvoston vahvistamat tulorajat (705 €/kk; 2014).

Asumistuki on enintään 80 % kohtuullisista asumismenoista. Ruokakunta maksaa itse aina vähintään 20 % asumismenoistaan.

Arvioi oman asumistukesi määrä Kelan laskurilla!

Hakeminen ja maksaminen

Voit hakea asumistukea täältä. Asumistuen voi saada takautuvasti enintään hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden alusta. 

Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulot otetaan huomioon tältä ajalta. Asumistukea ei myönnetä muutaman kuukauden ajaksi esimerkiksi lyhytkestoisen ja väliaikaisen työttömyyden ajaksi. Jos tuloissa tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan.

Kela maksaa yleisen asumistuen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä tilillesi tai valtuutuksesi perusteella vuokranantajan tilille.

 

Lisätietoa: Kela