Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittaja Ihmisena > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työkyvyttömyys

Sairas tai vammautunut ihminen ei välttämättä ole aina työkyvytön.

Työkyvyttömyysetuuksien saamisen edellytyksenä kuitenkin on, että henkilö on  sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään (sairauspäiväraha) tai mitä tahansa työtä, jota hänen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän (työkyvyttömyyseläke) ja tästä syystä hänen toimeentulonsa kärsii. Tapaturmavakuutuksesta maksettavien korvausten osalta lisäedellytyksenä on, että työkyvyttömyys johtuu tapaturmasta tai ammattitaudista.

Henkilön työkyvyn arvioi ja mahdollisen sairausloman kirjoittavaa hoitava lääkäri. Kansaneläkelaitoksen tai vakuutusyhtiön lääkärit arvioivat etuuksia haettavassa hoitavan lääkärin lausunnon perusteella onko henkilöllä oikeus eri vakuutuslajien mukaisiin etuuksiin.

Työkyvyttömän yrittäjän toimeentulo 

Kun on kyseessä alle vuoden kestävä työkyvyttömyys, turvataan yrittäjän toimeentulo Kelan sairauspäivärahalla. Pidemmissä työkyvyttömyystilanteissa puolestaan on mahdollista saada työkyvyttömyyseläkettä.

Tapaturma tai ammattitauti?

Mikäli yrittäjän työkyvyttömyys on seurausta tapaturmasta tai sairaus on ammattitauti ja yrittäjällä on vapaaehtoinen lakisääteinen tapaturmavakuutus, voi hän saada korvauksia myös ko. vakuutuksesta.