Etusivu > Yrittajan Abc > Yrittajan Sosiaaliturva > Hyvinvointi

Etsi

Työhyvinvoinnin kuusi tekijää

  • Johtaminen on alue, jolle yrittäjä ei useimmiten ole saanut juuri mitään koulutusta. Hän osaa itse usein työnsä hyvin ja tietää, mikä on yritykselle tärkeää. Itsetuntokin on yleensä kohdallaan. Yrittäjän johtaessa työntekijöitään hänen onkin muistettava, ettei edellä mainittu päde automaattisesti heihin.
  • Yrittäjä luo itse työyhteisönsä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi automaattisesti kunnossa. Innostunut yrittäjä ei saa unohtaa fyysistä työympäristöään. Myös työympäristön henkinen ilmapiiri vaikuttaa kaikkiin siellä työskenteleviin. Kun se on kunnossa, on yrittäjänkin helpompi yrittää.
  • Yrittäjä laiminlyö helposti terveytensä vaalimisen. Hän ei kuulu lakisääteisesti työterveyshuollon piiriin. Muut eivät yrittäjän terveyttä vahdi. Uupumus saattaa hiipiä hiljaa ja huomaamatta. Yrittäjän on huolehdittava itsestään. Vain terve yrittäjä voi jaksaa yrittää!
  • Yrittäjän elämäntilanteeseen kuuluu uskomattoman paljon työntekoa. Hän ei kuitenkaan ole kone. Yrittäjän tulee huolehtia siitä, että myös perheelle, ystäville ja harrastuksille jää aikaa. Pitkän päälle tällä on ratkaiseva vaikutus yrittäjän omaan työhyvinvointiin ja jaksamiseen.
  • Yrittäjän oma motivaatio työhönsä on yleensä äärimmäisen hyvä. Jos tämä motivaatio katoaa, yrittäjä itse on vakavassa kriisissä. Oman korkean motivoitumisensa takia yrittäjän on johtajana erityisen tärkeää muistaa, että työntekijöiden motivaatio vaatii yleensä aina erityistä rakentamista.
  • Jonkin asian oikein hyvin osaaminen on luonnollinen syy yrittäjäksi ryhtymiselle. Jos yritys kasvaa, yrittäjän oma työ muuttuu radikaalisti. Hän ei välttämättä tee ollenkaan sitä, missä hän alun perin oli oikein hyvä. Yrittäjän työhyvinvoinnille on tärkeää, että hän huolehtii osaamisestaan myös uusissa tehtävissään.

Yhteistyössä: Varma 

Varmalla on useita yrittäjän käyttöön tarkoitettuja työhyvinvoinnin huomioimiseen tarkoitettuja työkaluja. Tutustu työhyvinvoinnin perusteisiin!