Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Hyvinvointi

Etsi

Yrittäjän kunto on yrityksen elinehto

Yrittäjillä on usein kova tahto tehdä tulosta. Moni yrittäjä tekee itse töitä yrityksessä ja hoitaa vielä päälle hallinnolliset työt. Oma hyvinvointi jää helposti jalkoihin. Yrittäjä itse on kuitenkin liiketoimintansa tärkein lenkki. Itsestä huolehtimalla rakennetaan pohjaa menestykselle myös tulevaisuudessa.

Vastuunjakamista ja vapaa-aikaa

Yrittäjät kantavat huolta yrityksen kannattavuudesta ja uhraavat työlle paljon. Vapaa-ajalle, perheelle ja ystäville ei aina jää riittävästi aikaa ja loppuun palaminen uhkaa. Yrittäjiin pätee sama sääntö kuin ihmisiin yleensäkin: elämä ei saisi olla pelkkää työtä. Mielekäs vapaa-aika läheisten ja harrastusten parissa toimii vastapainona ja auttaa jaksamaan.

Vastuu omasta yrityksestä, tuloksesta ja henkilöstöstä voi olla rankkaa. Itseä ei säästellä, mikä on yksi yrittäjän suurimmista terveysriskeistä. Yrittäjän olisi kuitenkin hyvä osata jakaa vastuuta myös muille. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse.

Työterveyshuolto yrittäjän tukena

Työterveyshuolto on yrittäjän tuki ja turva, joka auttaa terveyden arvioinnissa ja edistämisessä. Kela korvaa yrittäjälle osan työterveyshuollosta ja sairaudenhoidosta aiheutuneista kustannuksista. Työterveyshuollon kustannukset ovat myös verotuksessa vähennyskelpoisia.

Yrittäjän hyvinvoinnin top 10

  1. Uskalla jakaa vastuuta ja delegoida työtehtäviä.
  2. Varaa aikaa omalle vapaa-ajalle ja pidä myös lomaa.
  3. Työn ulkopuolinen harrastus auttaa työstä irtautumiseen.
  4. Huolehdi fyysisestä kunnostasi.
  5. Käy säännöllisesti terveystarkastuksissa.
  6. Hae vertaistukea ja keskustelukumppaneita muista yrittäjistä.
  7. Huolehdi osaamisesi ja ammattitaitosi ajan tasalla pitämisestä.
  8. Muista ystävät ja perhe. Älä uhraa ihmissuhteitasi työlle.
  9. Panosta rekrytointiin. Hyvät työntekijät ovat jaksamisen avaintekijä.
  10. Yrityksen kehittäminen ja uudet visiot virkistävät ja tuovat vaihtelua.

Yhteistyössä: Etera