Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän toimeentuloturva

Yrittäjän ammattitaitoon kuuluu yritystoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, hyväksyminen ja niihin varautuminen. Myös yrittäjän omassa elämässä sattuu ja tapahtuu välillä ennalta arvaamattomia asioita. Myös näihin riskeihin on syytä varautua ja valmistautua.

Toimeentuloturvaetuuksien tavoitteena on tuoda taloudellista turvaa elämäntilanteisiin, joissa henkilön toimeentulo heikkenee merkittävästi tai katkeaa kokonaan yleensä hänestä itsestään riippumattomasta syystä. Myös yrittäjällä on, hänen kohdatessaan tilanteen, jossa hän ei kykene turvaamaan toimeentuloaan työskentelyllään, oikeus samoihin etuuksiin kun työntekijällä. Koska yrittäjänä työskentely kuitenkin eroaa merkittävästi työntekijänä työskentelystä, on etuuksien saantiedellytyksissä eroja.

Yrittäjän lakisääteisen toimeentuloturvan perustana on yrittäjän eläkevakuutusta otettaessa määriteltävä laskennallinen vuosityötulo eli ns. YEL-työtulo. Työtulon tulee vastata yrittäjän työpanosta. Sen lisäksi, että YEL-työtulo määrittää yrittäjän eläkevakuutusmaksujen suuruuden sekä sen kuinka paljon eläkettä kertyy, niin se määrittää hyvin pitkälle myös yrittäjän kaiken muun lakisääteisen sosiaaliturvan tason.

Yrittäjän eläkevakuutusmaksulla rahoitetaan ainoastaan yrittäjän eläke-etuudet. Lisäksi yrittäjä maksaa YEL-työtulonsa perusteella sairausvakuutuksen työtulovakuutusmaksua sekä mahdollisen palkkatulonsa perusteella työnantajan sosiaaliturvamaksua, joilla rahoitetaan sairausvakuutuslain mukaiset etuudet (mm. sairauspäiväraha, vanhempainpäivärahat, kuntoutusraha).

Verotuksen kautta yrittäjä osallistuu sekä perusturvan että ns. viimesijaisen toimeentuloturvan rahoittamiseen (työttömyysetuudet, vähimmäispäivärahat, asumistuki, opintotuki, toimeentulotuki, eräät perhe-etuudet). Yrittäjä siis osallistuu varsin merkittävästi sekä omiensa että yhteisten toimeentuloturvaetuuksien rahoitukseen.

Yrittäjän on erittäin tärkeä tiedostaa omaan elämäntilanteeseensa liittyvät sosiaaliset riskit sekä YEL-työtulonsa vaikutus toimeentuloon em. riskitilanteissa. Esimerkiksi itsensä YEL-työtulominimin mukaan vakuuttava yrittäjä ei juurikaan hyödy työeläkevakuutuksestaan vaan työeläkelakien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden sijaan hän todennäköisemmin tulee saamaan kansaneläke- ja takuueläkejärjestelmän mukaisia eläkkeitä, joita saavat lähtökohtaisesti myös henkilöt, jotka eivät työskentele lainkaan. Hän ei tule myöskään koskaan saamaan minimipäivärahaa suurempaa etuutta sairastuessaan tai jäädessään vanhempainvapaalle. Työttömyyden kohdatessa hän on työmarkkinatuen varassa.

Lisätietoja YEL-vakuutuksesta:

Elo
Etera
Varma
Veritas

Eläketurvakeskus