Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva > Tyokyvyttomyys

Etsi

Muutos yrittäjän sosiaaliturvaan

Yrittäjän sosiaaliturva muuttui vuoden 2016 alussa. Lakimuutos asettaa yrittäjän ja palkansaajan samaan asemaan. Julkisuudessa asiasta on ollut väärää tietoa.

Tilanne aiemmin

Työssä aiheutuneen tapaturman tai ammattitaudin vuoksi työkyvyttömäksi joutunut yrittäjä saa nykyään sekä ansionmenetyskorvauksen tapaturmavakuutuksesta että sairauspäivärahan Kelasta. Palkansaaja saa korvauksen tapaturmavakuutuksesta, mutta Kela-päivärahan vain tapaturmavakuutuksen korvauksen ylittävältä osin, ei siis koko sairauspäivärahaa.

Mikä muuttui?

Tapaturmavakuutuslain kokonaisuudistuksessa yrittäjä ja palkansaaja asetetaan tässä samalle viivalle ja myös yrittäjään ryhdytään soveltamaan edellä mainittua sovittelua. Tapaturmissa päivärahaa saa vain yhteen kertaan eli tapaturmavakuutuksesta, ei enää Kelasta samasta vahingosta. Palkansaajilla tilanne on jo nyt tämä.

Tapaturmavakuutuksen korvaus rahoitetaan vakuutuksen ottaneiden maksamilla vakuutusmaksuilla, Kela-päivärahat kaikilta vakuutetuilta ja työnantajilta kerättävillä pakollisilta sairausvakuutusmaksuilla.

Miksi Suomen Yrittäjät ymmärtää muutosta?

Suomen Yrittäjät hyväksyy muutoksen, koska järjestö ajaa yrittäjän ja palkansaajan tasavertaista kohtelua sosiaaliturvassa. Lisäksi muutoksen jälkeen oletettavasti erityisesti sairausvakuutuksen kulut (ja siten maksut) pienenevät.

Lisäksi hyvä tietää

Tapaturmavakuutus on yrittäjälle vapaaehtoinen (kattavuus n. 70—80 %), ja tämä lakimuutos saattaa vaikuttaa vakuuttamishalukkuuteen.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastojen mukaan yrittäjille tapahtuu työpaikkatapaturmia vuosittain noin 6 000, joista yli puolet aiheuttaa alle viikon työkyvyttömyyden.

Yrittäjä valitsee itse sosiaalivakuutuksensa tason ottaessaan YEL-vakuutuksen. Tästä syystä yrittäjien sosiaaliturva on matalammalla tasolla kuin palkansaajien.