Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä jo ennen alinta vanhuuseläkeikää, mutta se vähentää lopullista eläkettä pysyvästi.

Voit siirtyä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisntaan 61 vuotta täytettyäsi. Ikärajat tulevat muuttumaan siten, että 1964 vuotiailla raja on 62 vuotta ja sitä nuoremmille mahdollisuus aukeaa aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.

Voit valita otatko eläkkeestäsi maksuun puolet (50%) vai neljäsosan (25%). Tällöin nostettavaa osittaista varhennettua vanhuuseläkkeen osaa koskee varhennusvähennys, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Vähennys on pysyvä ja vaikuttaa näin ollen koko eläkeaikasi kuukausieläkkeen suuruuteen. Lisäksi eläkettä pienentää elinaikakerroin.

Jos tulet toisiin aatoksiin, voidaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettäsi koskeva päätös hakemuksestasi peruuttaa kolmen kuukauden kuluessa eläkkeen myöntämisestä.

Aiemmasta osa-aikatyötä koskevasta vaatimuksesta luovutaan ja eläkkeeseen ei liity palkka- tai työaikaseurantaa. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja nostetaan 62 vuoteen vuonna 2025.

Miten varhennusvähennys lasketaan?

Varhennusaika lasketaan omasta alimmasta eläkeiästä. Jos eläkeikäsi on 63 ja 61-vuotiaana aloitat osittaisen vanhuuseläkkeen, varhennusvähennys lasketaan kahdelta vuodelta eli 24 kuukaudelta (24 x 0,4 % = 9,6 %). Loppuosa eläkkeestäsi eli se toinen 50 % myönnetään alimmassa eläkeiässä ilman mitään varhennuksia tai jos lykkäät sen ottamista, niin lykkäyskorotuksella korotettuna, kuten ylempänä kerrottiin.

Esimerkki:

Oletetaan, että sinulle karttunut kuukausieläke 61-vuotiaana olisi 1000 euroa. Haluat ottaa siitä 50 % eli 500 euroa kuussa varhennettuna. Tätä summaa vähennetään varhennusprosentilla 9,6 eli saat eläkettä 452 euroa kuukaudessa. Lisäksi eläkettäsi vähennetään elinaikakertoimella, jonka suuruus riippuu eläkkeen ottamisvuodesta. Osittainen varhennettu vanhuuseläke on näin ollen vielä elinaikakertoimen verran pienempi kuin tuo 452 euroa.

Jos otat loput maksuun vanhuuseläkeiässä, niin lopullinen kuukausieläkkeesi on 452 + 500 = 952 euroa, ennen elinaikakertoimella tarkistamista. Jos teet vielä töitä osittaisen eläkkeen ohella, kertyy siitäkin sinulle eläkettä.  

Eläkkeen hakeminen

Eläke alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta. Sitä ei voi hakea takautuvasti.

Osa-aikaeläkkeellä...

...eläkettä karttuu osa-aikatyön ansioista 1,5 % vuodessa.

...voit hakeutua vanhuuseläkkeelle oman valintasi mukaan joustavan vanhuuseläkeiän puitteissa. Varhennettu vanhuuseläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi.

...sairastuessasi Kela maksaa sinulle sairauspäivärahaa sairausloman ajalta. Päiväraha lasketaan osa-aikatyön ansioista/osa-aikaisen yrittäjätoiminnan työtulosta. Tänä aikana saat myös entisen suuruista eläkettä. Jos työkyvyttömyys jatkuu, sinulle voidaan myöntää päivärahan jatkeeksi työkyvyttömyyseläke. Tällöin varhennettu vanhuuseläke lakkaa.

 

Lisätietoa: Työeläke.fi