Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kansaneläke

Kela maksaa kansaneläkettä silloin, kun työeläke jää pieneksi tai sitä ei ole kertynyt lainkaan. Kansaneläkettä ei kannata hakea, jos muut eläkkeet ylittävät kansaneläkkeen tulorajat. Sen sijaan muut tulot ja omaisuus eivät vaikuta kansaneläkkeeseen. Myöskään puolison tuloilla ei ole vaikutusta, mutta kansaneläke on pienempi parisuhteessa olevalle kuin yksin asuvalle. Kansaneläke ei kuitenkaan ole pienin maksettava eläke, vaan vähimmäiseläke on turvattu takuueläke-järjestelmän kautta.

Kansaneläkkeenä yrittäjälle, joka on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyttämisen jälkeen ja jonka muut eläkkeet ja korvaukset jäävät alle tulorajan, jolla kansaneläkettä voi saada, voidaan maksaa

Lähes kaikki lakisääteiset työeläkkeet ja muut jatkuvat korvaukset vaikuttavat kansaneläkkeen määrään. Ne otetaan huomioon veroja vähentämättä eli bruttomääräisinä. Myös ulkomailta saadut eläkkeet ja korvaukset pienentävät yleensä kansaneläkettä.

Kansaneläkkeen määrä

Kansaneläkkeen täysi määrä on 665,29 euroa kuukaudessa (2021). Jos olet parisuhteessa, määrä on 593,97 euroa (2021).

Varhennettu vanhuuuseläke on aina pienempi. Jokaiselta varhennetulta kuukaudelta varhennettu vanhuuseläke pienee 0,4 %.

Täyttä kansaneläkettä voi saada vain silloin, kun ei saa lainkaan työeläkkeitä tai niiden bruttoyhteismäärä on enintään 56,29 euroa kuukaudessa (2021). Kun työeläkkeitä enemmän, kansaneläke pienenee tai sitä ei saa lainkaan. Kansaneläkkeeseen voi lisäksi saada lapsikorotusta, jos eläkkeensaajalla on alle 16-vuotiaita lapsia.

Kansaneläke on veronalaista tuloa.

Oheisesta taulukosta ilmenee kansaneläkkeen täysi määrän ja tulorajat, joilla saa täyden tai ei saa lainkaan kansaneläkettä, e/kk (bruttotuloina/ 2021)

Perhesuhteet Kansaneläkkeen täysi määrä Tuloraja, jolla saa täyden eläkkeen Tuloraja, jolla ei saa kansaneläkettä
Yksin asuva

665,29

56,29 1 373,30
Parisuhteessa oleva* 593,97 56,29 1 230,63

                                                                    *Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde

 

Lisätietoa: Kela