Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Takuueläke

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen, jos henkilön kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat yhteensä enintään 830,83 e/kk (2021).

Takuueläkkeen voi saada, kun on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta täytettyään 16 vuotta. Lisäksi vaaditaan, että hakija saa jotakin alla mainituista eläkkeistä:

  • vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke
  • kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke
  • työeläkelain mukainen täysi työkyvyttömyyseläke
  • täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnetty lakisääteinen tapaturmavakuutuksen, sotilastapaturmalain, liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön tai sotilasvammalain mukainen jatkuva tapaturmaeläke, elinkorko tai työkyvyttömyyseläke tai sellainen ansionmenetyksen korvaus, jota maksetaan, kun liikennevahingon sattumisesta on kulunut vuosi
  • työttömyyseläke
  • maatalousyrittäjien luopumistuki

Takuueläkettä ei makseta, jos henkilö saa pelkästään osa-aikaeläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä.

Takuueläke myönnetään vasta kaikki muut eläkkeet on haettu. Tarvittaessa Kela voi pyytää tietoja siitä, että henkilö on hakenut Suomesta ja ulkomailta kaikki ne eläkkeet, joihin hänellä on oikeus.

Takuueläkkeen määrä

Täysi takuueläke on  837,59 e/kk (2021).

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki muut eläkkeesi Suomesta ja ulkomailta. Täyden takuueläkkeen saavat vain ne, joilla ei ole mitään muita eläkkeitä. Muut eläkkeet vähennetään takuueläkkeen täydestä määrästä bruttomääräisinä sataprosenttisesti. 

Takuueläkettä eivät pienennä ansiotulot, pääomatulot eikä omaisuus. Myöskään omaishoidon tuki ei vaikuta sen määrään.

Lisätietoja: Kela