Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän vanhuuseläke

Työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle jäämisen alaikäraja riippuu syntymävuodesta. Sinun ei tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaasi eläkkeelle jäädessäsi. Eläkettä on aina muistettava hakea!

Joustava eläkeikä

Vanhuuseläkeiän alarajaa on nostettu portaittain vuoden 2017 jälkeen. Ensimmäinen ikäluokka, jonka eläkeikä nousi, on vuonna 1955 syntyneet. He saivat jäädä täydelle vanhuuseläkkeelle 63 vuoden ja 3 kuukauden iässä vuonna 2018. 

Eläkeikää nostetaan kolme kuukautta vuodessa, kunnes saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Vuonna 1962-64 syntyneiden vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Tällöin on menossa vuodet 2027-29.

Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on viisi vuotta eläkeiän alarajaa ylempänä, eli kun vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65, vakuttamisvelvollisuuden yläraja on 70 vuotta.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen. Ikäraja nousee vuosittain enintään kahdella kuukaudella vuodesta 2030 alkaen.

Elinaikakerroin leikkaa kuukausieläkkeitä sen mukaan, miten elinikä jatkaa kasvuaan. Kun ihmisten elinikä pitenee, saman eläkepotin pitää riittää pidemmäksi ajaksi.

Vuoden 2017 uudistuksen jälkeen jokainen saa viisi vuotta ennen vanhuuseläkeikänsä alarajaa arvion siitä, paljonko elinaikakerroin leikkaa eläkettä ja kuinka paljon lisätyöskentelyä vähentämätön eläke edellyttäisi. Näin määräytyy henkilön tavoite-eläkeikä. Se on syntymävuodesta riippuen noin 1-3 vuotta alinta vanhuuseläkeikää korkeampi.  

Vanhuuseläkkeen määrä

Vanhuuseläkkeenä maksetaan työurasi aikana ansaittu työeläke. Mitä pidempään olet töissä, sitä suuremman työeläkkeen saat. Eläkettä karttuu myös eräiltä palkattomilta jaksoilta. 

Työeläke lasketaan koko työuralta kunkin vuoden työansion (työntekijä) tai/ja kokonaistyötulon (yrittäjä) ja henkilön iän mukaan määräytyvän karttumaprosentin perusteella. Parhaimman käsityksen karttuneesta työeläkkeestäsi saat työeläkeotteesta. Työeläkeotteellasi elinaikakertoimen vaikutus on mukana ansaitun eläkkeen määrässä ja vanhuuseläkearviossa.  Vaikutus on laskettu elinaikakerroinennusteiden pohjalta.

Eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen tuottaa jatkossakin suuremman eläkkeen. Lykkäyskorotus korvaa aiemman ns. superkarttuman ja korottaa eläkettä 4,8 prosenttia vuodessa. Lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia jokaista alaikärajasta myöhennettyä kuukautta kohden, joten eläkkeen lykkääminen vuodella tuo eläkkeeseen 4,8 prosentin korotuksen.  Lykkäyskorotuksen suuruuteen vaikuttaa koko työuran aikaiset ansiot. Siksi uudistus osaltaan tasaa eläkkeiden suuruutta eri sosioekonomisissa ryhmissä.

Jos työeläkeesi jää pieneksi, voit saada sen lisäksi kansaneläkettä ja takuueläkettä. Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta, mutta voit hakea sen varhennettuna aikaisintaan 63-vuotiaana. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa 63 vuoden ikään saakka karttunut työeläke.

Eläkkeen maksaminen

Työeläke maksetaan kerran kuukaudessa. Maksupäivä vaihtelee eläkelaitoksittain, mutta useimmilla se on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Työeläke maksetaan myös ulkomaille eläkkeensaajan kansalaisuudesta riippumatta. Jos eläkkeen määrä on pieni, se voidaan maksaa kertasuorituksena. 

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi eläkeiässä

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan oman ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä

Jos olet työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeesi rinnalla vuonna 2005 tai sen jälkeen, työstäsi on karttunut uutta työeläkettä. Karttuneen eläkkeen saat hakemuksesta maksuun, kun työkyvyttömyyseläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja työskentely on päättynyt.

 

Lisätietoa: Työeläke.fi