Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Yrittajatutkinnot

Etsi

Näyttötutkinnot

Aikuisten ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinto on ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton, joten sen suorittamiseen ei välttämättä tarvita aiempaa ammatillista koulutusta. Mikäli aikuinen on hankkinut esim. työelämässä tai harrastuksissa riittävän työkokemuksen, voi hän mennä näyttökokeeseen ja läpäistyään tutkinnon saada tutkintotodistuksen kyseisen ammatin osaamisesta.

Suurin osa näyttötutkintoon osallistuvista suorittaa kuitenkin ennen näyttökoetta tutkintoon valmistavan koulutuksen. Koulutus voi olla jossakin aikuisoppilaitoksessa suoritettua opiskelua tai oppisopimuskoulutusta.

Opetushallitus vahvistaa tutkinnoille opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmasta selviää mm. mitä sisältöjä tutkinnossa on, millaista ammattitaitoa tutkinnosta selviämiseksi vaaditaan ja miten ammattitaitoa arvioidaan. Näyttötutkinto koostuu yleensä useasta osasta. Ammattitaitoa pyritään mittamaan mahdollisimman aidossa työympäristössä. Näytön painopiste on tekemisessä ja työssä toimimisessa. Lisäksi ammattitaidon arvioinnissa voidaan käyttää esim. erilaisia työnäytteitä.

Erilaisia tutkintoja, joita voi suorittaa näyttötutkintona on kymmeniä erilaisia.


Lisätietoja:

Tarkistettu 10.5.2013