Etusivu > Yrittäjän ABC > Yritystoiminnan Abc > Markkinointi Ja Myynti > Markkinointi Verkossa

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hakukonemarkkinointi

Yksi merkittävimmistä verkkomarkkinoinnin osa-alueista on hakukonemarkkinointi, joka jakaantuu kahteen toisistaan erillään olevaan osa-alueeseen: hakukoneoptimointiin ja hakusanamainontaan.

Hakukoneoptimointi parantaa sivuston löydettävyyttä

Sivuston löydettävyyttä parantava hakukoneoptimointi on tehokas keino verkkopalvelun kävijämäärän kasvattamiseen. Korkea sijoitus hakutuloslistalla on tärkeää, sillä vain kymmenen prosenttia käyttäjistä jaksaa selata hakutulossivuja ensimmäistä pidemmälle.

Optimointi tarkoittaa verkkopalvelun sisällön, lähdekoodin ja ulkoisen suosion muokkaamista hakukoneystävälliseen muotoon. Oikein optimoitu verkkopalvelu saa näkyvyyttä hakupalveluissa juuri niillä hakusanoilla, joita verkkopalvelun kohderyhmään kuuluvat verkosta etsivät. Niinpä hakukoneoptimointi kohentaa kävijämäärän lisäksi kävijöiden laatua tuomalla verkkopalveluun oikeaan kohderyhmään kuuluvia kävijöitä.

Hakukoneoptimoinnin yhteydessä puhutaan usein luonnollisista tai todellisista hakutuloksista ja niiden kautta saavutettavista kävijöistä. Tällä pyritään erottelemaan hakutulokset maksetusta hakusanamainonnasta. Luonnollisilla hakutuloksilla tarkoitetaan listaa verkkosivuista, jotka vastaavat parhaiten käyttäjän antamia hakusanoja.

Hakukoneoptimointi tuo pitkäkestoista hyötyä, sillä hakukoneiden hakutulokset muuttuvat hitaasti ja kilpailutilanteen muutoksiin on mahdollista varautua. Vastaavasti hyvien tuloksien saavuttaminen optimoinnin kautta voi viedä aikaa.

Hakusanamainonnalla nopeasti tuloksiin

Hakusanamainonta on hakukoneelta ostettava palvelu. Mainokset esitetään hakukoneiden käyttäjille varsinaisten hakutulosten kanssa samalla sivulla. Esimerkiksi Googlessa hakusanamainokset sijoitetaan hakutulosten ylä- ja oikealle puolelle.

Hakusanamainonnan merkittävin etu on mainosten kohdennettavuus. Mainos esitetään vain silloin, kun käyttäjä suorittaa haun mainostajan määrittelemällä hakusanalla. Käyttäjä on siis jo valmiiksi kiinnostunut mainostajan palveluista tai tuotteista.

Jokaisesta käyttäjästä, joka tulee mainostajan verkkopalveluun hakusanamainoksen kautta, maksetaan hakukoneelle hinta, joka vaihtelee kilpailutilanteen mukaan. Mitä useampi verkkopalvelu metsästää kävijöitä verkkopalveluunsa samalla sanalla, sitä korkeammaksi hinta nousee. Hakusanamainokset esitetään ilmaiseksi, mainostaja maksaa ainoastaan sivuilleen siirtyneistä kävijöistä.

Hakukoneet haluavat esittää käyttäjille mahdollisimman hyödyllisiä hakusanamainoksia. Käytössä on ns. laatupistejärjestelmä, joka vaikuttaa mainoslistan järjestykseen. Mainosten laatupisteitä voi kohentaa mainoskampanjan optimoinnilla. Hyvä mainostaja pääsee pienillä kustannuksilla haluttuun lopputulokseen. Huono mainostaja maksaa samasta sijoituksesta korkeampaa hintaa.

Suomessa hakusanamainonnasta puhutaan myös nimillä Google-mainonta ja AdWords-mainonta. Kaikkien hakukoneiden rinnastaminen Googleen on ymmärrettävää, sillä Googlen osuus Suomen hakukonemarkkinoista on tällä hetkellä yli 92 prosenttia.

Valitsenko hakukoneoptimoinnin vai hakusanamainonnan?

Hakukoneoptimointi ja -mainonta eroavat menetelminä monin tavoin toisistaan, vaikka kummankin tavoite on sama. Palveluja ostavan yrittäjän kannalta kenties merkittävin ero on se, että hakusanamainonnalla päästään tuloksiin tuntuvasti nopeammalla aikavälillä kuin hakukoneoptimoinnilla. Vastaavasti hakukoneoptimoinnilla saavutettavat tulokset ovat pitkäkestoisempia, sillä hakutulokset eivät muutu nopeasti.

Toinen merkittävä ero on menetelmien kustannusperiaatteessa. Hakusanamainonnassa maksetaan vain kävijöistä ja itse mainonta on ilmaista. Hakukoneoptimoinnissa maksetaan optimointityöstä, mutta optimoinnin ansiosta saapuvat kävijät ovat ilmaisia. Hakukoneoptimoinnissa ei ole kävijärajoituksia.

Hakusanamainonta Hakukoneoptimointi
 • Jokainen kävijä maksaa.
 • Tuloksia saavutetaan nopeasti.
 • Kävijämäärä sidoksissa budjettiin.
 • Herkkä kilpailulle ja kilpailutilanteen muutoksille.
 • Monet kuluttajat suosivat, koska tulokset sisältävät vain yritystuloksia.
 • Tulosten ennustettavuus hyvä.
 • Kärkisijat kalliita jopa Suomessa.
 • Kävijät ovat ilmaisia.
 • Tuloksia saavutetaan hitaasti.
 • Ei kävijärajoituksia.
 • Ei ole herkkä kilpailulle, koska tulokset syntyvät pitkällä aikavälillä.
 • Kävijät luottavat puolueettomiin hakutuloslistoihin.
 • Hyvä sijoitus hakutuloslistalla vahvistaa brändiä.

Hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi tukevat tehokkaasti toisiaan, mikäli niitä käytetään rinnakkain. Sivuston kävijämäärä saadaan nousuun hakusanamainonnalla. Kun optimointi alkaa myöhemmin tuoda kävijöitä sivustolle luonnollisten hakutulosten kautta, voidaan hakusanamainontaan sijoitettua rahamäärää mahdollisesti vähentää.

Ohjeita hakukonemarkkinoinnin ostajalle

Hakusanamainonnan ostajan eli mainostajan tulee ymmärtää, mistä hän mainoskampanjan toteuttajalle maksaa. Markkinoilla on useita toisistaan poikkeavia hinnoittelumalleja, joissa kokonaishinnat vaihtelevat tuntuvasti. Mainoskampanjan voi toteuttaa itsekin, jolloin mainostaja maksaa ainoastaan Googlelle menevän kävijähinnan.

Hakusanamainonnan hinnoittelumalleista mainostajan tulee tuntea erityisesti erot paketti- ja palveluhinnoitelun välillä. Pakettihinnoittelussa asiakas ostaa tietyn kävijämäärän pakettihinnalla, joka sisältää hakukoneen osuuden sekä toimittajan katteen. Kävijämäärän kasvattaminen nostaa kokonaishintaa, jolloin toimittajan palkkio kasvaa.

Palveluhinnoittelussa jokaisesta yksittäisestä kävijästä maksetaan hakukoneen määrittelemä kävijähinta. Kävijämäärän kasvattaminen nostaa hakukoneelle maksettavaa korvausta. Toimittajan palkkio pysyy samana.

Hakukoneoptimointi ei tuota vastinetta investoinnille, mikäli verkkopalvelu nostetaan hakutuloslistojen kärkeen sanoilla, joita käyttäjät eivät käytä hakuihin, tai jotka eivät ole merkityksellisiä verkkopalvelun omistajalle. Jos hakukoneoptimoinnin ostaja ei tunne tarpeitaan riittävän hyvin, kannattaa hänen maksaa myös konsultoivasta palvelusta, jossa mainonnan tarpeet määritellään huolella.

Kukaan ei voi luvata pysyvää kärkipään sijoitusta hakukoneen tuloksissa. Kyseessä on dynaaminen, jatkuvasti muuttuva ympäristö. Hakutuloksiin vaikuttavat kaikkien verkkopalvelujen muutokset. Ainoastaan hakukoneen ylläpidolla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan verkkopalvelujen sijoituksiin hakutuloslistalla.

Hakukoneoptimointi tulee aina suorittaa asiakkaan omalle sivustolle. Ulkopuolisen optimointisivun käyttö jättää kävijäliikenteen hallinnan optimoinnin toteuttajan käsiin, jolloin asiakas ei voi itse vaikuttaa kävijävirtaan. Esimerkiksi riitatilanteessa optimoinnin toteuttaja voisi katkaista kävijävirran kokonaan.

Google on julkaissut omat oppaansa yrityksille, jotka harkitsevat hakukoneoptimoinnin ostamista.

Analytiikka tukee hakukonemarkkinointia

Seuranta on tärkeä osa hakukonemarkkinointia. Web-analytiikka tarjoaa erinomaiset keinot seurata sekä hakusanamainosten tehokkuutta että verkkopalvelun löydettävyyttä. On hyödyllistä tietää, mitkä hakusanat toimivat parhaiten, ja miten paljon mikäkin sana tuo verkkopalveluun kävijöitä. Analytiikka mittaa myös vierailujen ajallisen keston, sivujen latausmäärät, sekä paljon muuta.

Markkinoilla on runsaasti erilaisia analytiikkasovelluksia. Käytännössä kaikki sovellukset mittaavat samoja asioita, vaikkakin tekninen toteutus ja mittausmenetelmät vaihtelevat.

Analytiikkasovelluksen tärkein ominaisuus on sen antamien tietojen luotettavuus. Helpoin keino varmistua tietojen luotettavuudesta on käyttää kolmannen osapuolen ylläpitämää analytiikkajärjestelmää. Jos seurannan toteuttaa hakusanamainonnan toteuttaja omalla järjestelmällään, ei tietojen luotettavuudesta ole takeita.

Tiedon tuottaja: Estime Oy