Sähköinen suoramarkkinointi | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc > Markkinointi Ja Myynti > Markkinointi Verkossa

Etsi

Sähköinen suoramarkkinointi

Teknisesti verkossa on mahdollista lähettää markkinointiaineistoa hyvinkin suuria määriä melko helposti. Eri sähköpostiohjelmissa on yleensä välineitä siihen, että jokin viesti lähetetään suurelle määrälle vastaanottajia jonkin jakeluluettelon mukaan. Menettely on lähettäjälle yleensä halpa: jos käytössä on kiinteä internet-yhteys, ei lähettämisestä aiheudu muuta lisäkustannusta kuin pienehkö työkustannus. Laki ja hyvä tapa kuitenkin rajoittavat merkittävästi sitä, mihin näitä mahdollisuuksia saa käyttää.

Laki säätelee suoramarkkinointia

Suoramarkkinointia saa Suomen lain mukaan lähettää verkon kautta massajakeluna vain, jos vastaanottaja on selvästi ilmaissut haluavansa vastaanottaa markkinointiaineistoa tai jos vastaanottajana on yritys, joka ei ole kieltänyt markkinointiaineiston lähettämistä. Kuluttajille lähetettävää markkinointia siis koskee ns. opt-in-periaate: saa lähettää vain, jos on lupa. Erityisesti on syytä korostaa, että myynnissä olevat sähköpostiosoiteluettelot, joissa sanotaan olevan miljoonia osoitteita, ovat käytännössä aina laittomia.

Yrityksille lähetettävää markkinointia taas koskee opt-out-periaate: saa lähettää, jos ei ole kielletty. Toisaalta on käytännössä hankalaa kerätä yritysten toimivia sähköpostiosoitteita muuten kuin ehkä alakohtaisista luetteloista keräämällä tai muuten käsityönä.

Käytännössä tämä merkitsee, että yritys voi lähettää suoramarkkinointia lähinnä vain omien yhteystietorekisteriensä pohjalta. Tämän lisäksi on mahdollista ostaa mainostilaa jonkun muun yrityksen asiakkailleen sähköpostilla lähettämään asiakaskirjeeseen, jos kyseinen yritys on saanut asiakkailtaan luvan tähän. Sikäli kuin asiakkaina ovat yksityiset ihmiset, on tällöin otettava huomioon myös henkilötietolaki; käytännössä esimerkiksi omista asiakkaista saa yleensä pitää rekisteriä, samoin kuin ihmisistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojensa tallentamiseen. Rekistereihin kannattaa liittää tieto siitä, millaista markkinointiaineistoa kukin vastaanottaja on ilmoittanut haluavansa.

Kohderyhmän valinta

Suoramarkkinointi verkon kautta toimii parhaiten, kun kohderyhmä on riittävästi rajattu eli vastaanottajien voi olettaa olevan kiinnostuneita sisällöstä tai ainakin suhtautuvan periaatteessa myötämielisesti sentyyppiseen aineistoon. Jos osa vastaanottajista kokee viestin asiattomaksi, jopa ns. roskapostiksi (spämmiksi), seurauksena voi olla, että he kuvailevat yrityksen toimintaa kielteisesti tuttavilleen ja jopa viranomaisille tai tiedotusvälineille.

Hyvä viestintätapa

Sähköpostin kautta lähetettävässä suoramarkkinoinnissa kannattaa erityisen huolellisesti noudattaa hyvää viestintätapaa. Viestin otsikosta pitää ilmetä, että se on markkinointiaineistoa. Otsikosta tulisi käydä ilmi myös viestin aihe. Viestin on syytä olla suhteellisen lyhyt, ilman liitetiedostoja, ja siinä tulisi olla normaalit yrityksen yhteystiedot.

Erityisesti on syytä huolehtia siitä, että viesti lähetetään niin, että vastaanottajakenttään ei tule vastaanottajien nimiä, jolloin kaikki näkevät koko tilaajakunnan yhteystietoineen. Tämä kannattaa tarvittaessa tarkistaa sisäisellä kokeilulla.

Jukka Korpela, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, 17.10.2002

Lähde: Verkkokaveri, www.verkkokaveri.fi
Yrittäjiien kokemuksia tietotekniikka-asioista löytyy Verkkokaverin Pk-yrittäjän IT-kokemukset -tietopankista.