Etusivu > Yrittäjän ABC > Yritystoiminnan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yhteiskuntavastuu

Liiketoiminnan roolin muuttuminen

Yhteiskunnallisesta vastuusta on tulossa tärkeä näkökohta myös pienille yrityksille. Pk-yrityksille vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa yrityksen kehittämistä olemassa olevia hyviä käytäntöjä hyväksi käyttäen tavalla, josta on eniten hyötyä sekä yrityksille että niiden sisäisille ja ulkoisille rahoittajille ja omistajille.

Mitä on yritysten yhteiskuntavastuu?

  • Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vastuu.
  • Alan englanninkielisiä termejä:
    CSR (Corporate Social Responsibility)
    CR (Corporate Responsibility)
    Corporate citizenship
  • Ympäristöraporttien rinnalle ovat tulleet yhteiskuntavastuun raportit, joihin usein sisällytetään kolme eri vastuun osa-aluetta. Varsinaista yhteisesti käytteenotettua ja laajaa raportointimallia ei ole vielä syntynyt.
  • Kestävä kehitys, yritysten yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnan muuttuvat haasteet ovat tuoneet yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen oman ulottuvuutensa.


Lisätietoja yritysten yhteiskuntavastuusta:
>> Finnish Business and Society