Etusivu > Yrittäjän ABC > Yritystoiminnan Abc > Ymparistotietoa

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ympäristöasiat yritystoiminnassa

1. Yrityksen toimintojen kartoittaminen

2. Mitä ympäristövaikutuksia toimintoihin liittyy?

3. Mistä ympäristövaikutuksista on yritystä velvoittavia lakeja?

4. Mihin ympäristövaikutuksiin voidaan puuttua? Voiko ympäristön kannalta paremmilla ratkaisuilla saavuttaa säästöjä tai kilpailuetua?

5. Uskottava markkinointi ympäristötoiminnasta voi tuoda lisää asiakkaita ja parantaa yrityksen mainetta kilpailijoihin verrattuna

 

Ympäristöasioita, joita voi huomioida yritystoiminnassa

Logistiikka

 • Turhien kuljetusten ja välivarastojen poistaminen
 • Ajoreittien suunnittelu
 • Vähän päästöjä aiheuttavien liikennevälineiden suosiminen
 • Yhteistyö kuljetuksissa muiden lähialueen yritysten kanssa
 • Kuormien täyttöaste
 • Yrityksen ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja ajokilometrien seuranta
 • Polttoaineen kulutuksen ja päästöjen huomioiminen ajoneuvojen hankinnassa
 • Taloudellinen ajotapa

Hankinnat

 • Ympäristömerkittyjen tai muuten ympäristöystävällisten tuotteiden ja raaka-aineiden suosiminen
 • Lähellä tuotettujen tuotteiden ja raaka-aineiden suosiminen
 • Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpien hankintojen kartoittaminen ja parannusten kohdentaminen niihin

Energian ja veden käyttö

 • Sähkön ja energian kulutuksen seuraaminen vuosittain
 • Suurimpien energian kuluttajien kartoittaminen (laitteet ja toiminnot)
 • Energiasäästösuunnitelma
 • Motiva Oy:n energiakatselmus, johon voi saada tukea
 • Ilmastoinnin säätäminen oikein ja ilmastoinnin lämmön talteenotto
 • Tuotantoprosessin energiatehokkuuden parannukset: taajuusmuuntajat, vuotavien paineletkujen korjaaminen, hukkalämmön tuotannon vähentäminen/eliminointi
 • Valaistuksen sammuttaminen, kun sitä ei tarvita. Led-valot.
 • Vuotavien vesihanojen yms. korjaaminen
 • Turhan vedenkäytön välttäminen
 • Uusiutuvien energialähteiden suosiminen sähkösopimuksessa

Jätteiden kuljetus ja lajittelu

 • Jätteiden synnyn vähentäminen
 • Jätteiden hyödyntäminen/kierrättäminen omassa tai muiden yritysten toiminnassa
 • Jätteiden lajittelu ja siihen liittyvät selkeät ohjeet
 • Vuosittaisten jätemäärien ja -kustannusten seuraaminen
 • Jäteastioiden tyhjentäminen täysinä
 • Ongelmajätteisiin liittyvän lainsäädännön noudattaminen: ongelmajätteiden säilytys lain mukaisesti erillään muista jätteistä, ongelmajätteiden toimittaminen vähintään kerran vuodessa ongelmajätteiden keräyspisteeseen tai kerääjälle, jolla on lupa kerätä ongelmajätteitä, kirjanpito ongelmajätteistä
 • Yhteistyö alueen yritysten ja kotitalouksien kanssa jätehuollossa

Omien tuotteiden elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset

 • Tuotteiden kestävyyden, monikäyttöisyyden, kierrätettävyyden, korjattavuuden sekä huolto- ja varaosapalvelun parantaminen
 • Tuotteiden vastaanottaminen takaisin asiakkailta ja hyödyntäminen uudelleen omassa toiminnassa
 • Tuotteissa olevien haitallisten aineiden korvaaminen vähemmän haitallisilla
 • Pakkauksista syntyvän jätteen vähentäminen tai kierrätysmahdollisuuksien parantaminen
 • Ympäristömerkin hakeminen omalle tuotteelle
 • Tuotteen vuokraaminen asiakkaalle myymisen sijaan
 • Tuotteen korvaaminen palvelulla

Palvelut

 • Palveluiden toteutuksessa käytettävät tuotteet, kuljetukset, energia, vesi jne.
 • Kemikaalien ja haitallisten aineiden käytön vähentäminen
 • Työvälineiden kestävyys ja ympäristövaikutukset

Matkustaminen

 • Videoneuvotteluiden käyttö matkustamisen sijasta
 • Vähän päästöjä aiheuttavien liikennevälineiden käyttö
 • Joukkoliikenteen suosiminen

Toimistotyöskentely

 • Sähköiset tilaukset ja laskut sekä hankinnoissa että myynnissä
 • Paperin ja muiden materiaalien säästö, kaksipuolinen tulostus
 • Toimiston jätteiden lajittelu
 • Käsipyyherullat WC-tiloihin käsipaperin sijasta

Viestintä ja tiedotus

 • Sähköisen viestinnän suosiminen
 • Lehti-ilmoitus oman ilmoituksen sijasta

Henkilöstö

 • Henkilöstön palkitseminen palveluilla ja aineettomilla hyödykkeillä tavaroiden sijasta
 • Julkisen liikenteen käyttöön kannustaminen esimerkiksi työmatkalipulla
 • Työntekijöiden opastaminen ympäristöasioiden huomioimisessa, esimerkiksi kemikaalien turvallisessa käsittelyssä, jätteiden lajittelussa, energiansäästössä, taloudellisessa ajotavassa jne.
 • Ympäristöasioista tiedottaminen henkilöstölle ja sidosryhmille
 • Ohjeet ympäristövahingon varalle

Ruoka

 • Luomu- ja lähiruoan sekä kasvisten suosiminen


tarkistettu 23.7.2014