Etusivu > Yrittäjän ABC > Yritystoiminnan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjä ja kuluttaja

Tiedonantovelvollisuudet, koti- ja etämyynti

Kuluttajansuojalaissa on useita tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä erityisesti koti- ja etämyynnistä. Kuluttajille suunnatussa etämyynnissä ja puhelinasioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä asiointimaksuja voidaan veloittaa.


Hintatiedot markkinoinnissa

Hintatiedot ovat osa markkinointia ja yleensä myös olennainen osa sopimusehtoja. Hinnan ilmoittaminen ei aina ole pakollista, vaikka markkinoitaisiinkin yksilöityä tuotetta tai palvelua.

Miten annettu alennus vaikuttaa katteeseen? Laske alennuslaskurilla.


Tavaran tai palvelun virhe

Virhettä arvioitaessa lähtökohtana on osapuolten välinen sopimus. Kuluttajalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta palauttaa virheetöntä tuotetta, ellei kysymys ole etä- tai kotimyynnistä.  


Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus

Tietoa tuotteiden ja palveluiden turvallisuusvaatimuksista.


Kuitintarjoamisvelvollisuus

Lain mukaan yrityksen on tarjottava asiakkaalle kuitti. Laki koskee lähes kaikkia tavaroita tai palveluja myyviä elinkeinoharjoittajia, edellyttäen että tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 10 000 euroa.