Etusivu > Yrittäjän ABC > Yritystoiminnan Abc > Yrittaja Ja Kuluttaja

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kuitintarjoamisvelvollisuus

Vuoden 2014 alusta elinkeinonharjoittajan on tullut tarjota käteismaksusta pääsääntöisesti aina kuittia. Laki on osa hallituksen tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa, ja sillä pyritään kitkemään harmaata taloutta käteiskaupassa. Hallituksen näkemyksen mukaan kuitinantovelvollisuudella voidaan torjua myyntiä ohi kassan ja kirjanpidon.

Laki koskee käteiskauppaa muutamin poikkeuksin

Lain mukaan myyjällä on tavaran tai palvelun myynnissä aina velvollisuus tarjota ostajalle kuitti, jos maksu tapahtuu käteisellä tai käteismaksuun rinnastettavalla tavalla, kuten debit- tai luottokortilla, liikunta- tai lounasseteleillä tai sähköisellä rahalla. Lain ulkopuolelle jää automaatista tapahtuva myynti, arpajaislainsäädännön mukainen toiminta ja markkina- ja torikauppa ulkotiloissa lukuun ottamatta alkoholijuomien myyntiä ja anniskelua.

Soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu myös vähäiseksi katsottava ja harrastusluonteinen toiminta. Toiminta katsotaan vähäiseksi, jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500euroa. Lisäksi lain ulkopuolella on rajattu sähköinen kaupankäynti ja laskun sähköinen maksaminen, jos ostaja voi maksaa tavaran tai palvelun ilman elinkeinonharjoittajan läsnäoloa. 

Laki ei poista kirjanpitovelvollisen elinkeinonharjoittajan velvollisuutta liiketapahtumien kirjaamiseen, vaan tuo ainoastaan lisävelvollisuuden tarjota ostajalle tositetta ostotapahtumasta.

Kuitintarjoamisvelvollisuuden sisältö

Kuitintarjoamisvelvollisuus ei edellytä elinkeinonharjoittajalta kassakoneen tai kassajärjestelmän käyttämistä. Kuitti voidaan tulostaa maksukorttipäätteeltä tai kassakoneelta tai kirjoittaa käsin. Kuitin voi myös tarjota sähköisessä muodossa.

Ostajalle tarjottavassa kuitissa on oltava seuraavat tiedot:

  • Elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus
  • kuitin antamispäivä
  • kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
  • myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
  • tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain.

Lain mukaan on riittävää, että elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuittia ostajalle. Ostajan ei tarvitse ottaa kuittia vastaan tai säilyttää sitä. Mikäli asiakas ei ota kuittia vastaan, ei elinkeinonharjoittajalla ole velvollisuutta säilyttää asiakkaalle tarjottua kappaletta kuitista.

Mikäli elinkeinonharjoittajan maksupääte tai kassajärjestelmä vioittuu, niin ettei kuittia pystytä tulostamaan ostajalle, ei tämä poista lain vaatimaa kuitinantovelvollisuutta. Tällaisessa tilanteessa elinkeinonharjoittajan tulee miettiä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa kuitinantovelvollisuus esimerkiksi siirtymällä tilapäisesti käsinkirjoitettujen kuittien tarjoamiseen. Suositeltavaa on, että elinkeinonharjoittaja varautuu kassajärjestelmän mahdollisiin vikoihin esimerkiksi hankkimalla varalle kuittivihon käsinkirjoitettuja kuitteja varten.

Kuitintarjoamisvelvollisuuden rikkomisesta mahdollinen laiminlyöntimaksu

Kuitintarjoamisvelvollisuutta valvovat veroviranomaiset ja poliisi, sekä alkoholin anniskelulupiin liittyen aluehallintovirasto. Mikäli elinkeinonharjoittaja laiminlyö kuitinantovelvollisuuden, voi valvontaviranomainen määrätä elinkeinonharjoittajalle laiminlyöntimaksun. Valvontaviranomaisella on valvontatehtävien suorittamiseksi oikeus muutamin rajoituksin tehdä myös koeostoja elinkeinonharjoittajan toimitiloissa.

 

Lisätietoa

 

Päivitetty 30.7.2019