Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc

Etsi

Yrittäjän tietosuojaopas

Mitä yrittäjän tulee tietää GDPR-asioista? Yrittäjän tietosuojaopas avaa asiat konkreettisesti. Oppaasta saat myös käytännön toimintaohjeet.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tämä ohje auttaa yrittäjiä toimimaan uuden tietosuojalain mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksesta (jäljempänä ”tietosuoja-asetus” tai ”asetus”) käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

Asetusta täydentää työelämän tietosuojalaki, jonka yhteensopivuutta tietosuoja-asetukseen arvioi työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä. Arvio annetaan keväällä 2018.

» Yrittäjän tietosuojaopas (pdf)

HUOM! Tämän oppaan sisältöä päivitetään säännöllisesti. Myös ohjeita voidaan täsmentää lukijoiden kommenttien perusteella. Tämä oppaan versio on päivitetty 24.5.2018.

Jos tiedoston lataaminen ei onnistu, kokeile toisella selaimella (esimerkiksi Chrome tai Firefox).


SISÄLLYS


» Tietosuojalomakkeet asiakirjapankissa

Asiakirjapankistamme voit ladata valmiit asiakirjapohjat.


Liity Yrittäjiin!