Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc > Yrittajan Tietosuojaopas

Etsi

Erityiset henkilötietoryhmät eli arkaluonteiset tiedot

Tietosuojalaissa termillä erityiset henkilötietoryhmät tarkoitetaan arkaluonteisia tietoja, joista ilmenee

 • rotu tai etninen alkuperä
 • poliittinen mielipide
 • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
 • ammattiliiton jäsenyys
 • terveydentila
 • seksuaalinen käyttäytyminen ja suuntautuminen
 • geneettinen tai biometrinen informaatio, josta henkilön voi tunnistaa.

Pääsääntöisesti arkaluonteisten tietojen käsittely on kiellettyä. Rekisteröidyn suostumus ei kumoa lakiin perustuvaa käsittelykieltoa.

Arkaluonteisia tietoja saa käsitellä seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsitteyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten. Tietoja ei kuitenkaan voi käsitellä, jos käsittely on kielletty lainsäädännössä. Rekisteröidyn suostumus ei kumoa lakiin perustuvaa käsittelykieltoa.
   
 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla.
   
 • Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, jos rekisteröity on fyysisesti tai juridisesti estynyt antamasta suostumustaan.
   
 • Käsittely tapahtuu poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön laillisen toiminnan yhteydessä ja asianmukaisin suojatoimin.
   
 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi esimerkiksi kirjoittamalla blogissa omista terveystiedoistaan.
   
 • Käsittely on tarpeen Euroopan unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.
   
 • Käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä.
   
 • Käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa tai työterveydenhuoltoa varten.
   
 • Käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi.
   
 • Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten.
   
 • Kun tietoja käsittelee tai niiden käsittelystä vastaa ammattilainen, jolla on lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

 

» Katso tietosuoja-asetuksen artikla 9.

» Takaisin Yrittäjän tietosuojaopas -etusivulle