Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc > Yrittajan Tietosuojaopas

Etsi

Henkilötietojen käyttö muuhun tarkoitukseen

Jos henkilötietoja käsitellään muussa kuin siinä tarkoituksessa, johon tiedot on kerätty, eikä käsittely perustu rekisteröidyn suostumukseen eikä lainsäädäntöön, on rekisterinpitäjän otettava huomioon muun muassa seuraavat asiat:

  • henkilötietojen keruun asiayhteys — erityisesti se, mikä on rekisteröityjen ja rekisterinpitäjän välinen suhde
  • henkilötietojen luonne — erityisesti se, käsitelläänkö arkaluonteisia tietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja
  • asianmukaisten suojatoimien, kuten salaamisen tai pseudonymisoinnin käyttö.

 
Näin varmistetaan, että muuhun tarkoitukseen tapahtuva käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.
 

» Katso tietosuoja-asetuksen artikla 14, kohta 4.

» Takaisin Yrittäjän tietosuojaopas -etusivulle