Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc > Yrittajan Tietosuojaopas

Etsi

Kun tietoa ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään

Jos rekisterissä olevia henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään, rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle seuraavat tiedot:

 • yrityksen mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot
 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste, eli tietosuoja-asetuksen peruste käsitellä henkilötietoja (ks. sivu Kuusi syytä henkilötietojen käsittelyyn)
 • rekisterissä olevat henkilötietoryhmät
 • tarvittaessa tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmannessa maassa olevalle vastaanottajalle tai kansainväliselle järjestölle
 • henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit
 • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut
 • oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 • oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä
 • automaattisen päätöksenteon eli profiloinnin olemassaolo.

 
Rekisterinpitäjän on toimitettava nämä tiedot viimeistään kuukauden kuluessa henkilötietojen saamisesta tai, jos henkilötietoja käytetään viestintään asianomaisen rekisteröidyn kanssa, viimeistään silloin kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran. Edellä luetellut tiedot tulee luovuttaa myös silloin, jos henkilötietoja on tarkoitus luovuttaa toiselle vastaanottajalle, viimeistään silloin kun näitä tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.
 

» Katso tietosuoja-asetuksen artikla 14.

» Takaisin Yrittäjän tietosuojaopas -etusivulle