Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc > Yrittajan Tietosuojaopas

Etsi

Sanktiot ja sakot

Jos henkilölle aiheutuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aineellista tai aineetonta vahinkoa, hänellä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä korvaus. Kukin tietojenkäsittelyyn osallistunut rekisterinpitäjä on vastuussa vahingosta.

Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on maksanut täyden korvauksen aiheutuneesta vahingosta, rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on oikeus periä muilta samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneilta rekisterinpitäjiltä tai henkilötietojen käsittelijöiltä se osuus korvauksesta, joka vastaa niiden mukaista vastuuta vahingosta.

Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on vapautettava vastuusta, jos se pystyy osoittamaan, ettei se ole millään tavoin vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta.

Jos samaan tietojenkäsittelyyn osallistuu useampi kuin yksi rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä ja jos ne ovat vastuussa käsittelystä aiheutuneesta mahdollisesta vahingosta, kukin rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on vastuussa koko vahingosta. Näin voidaan varmistaa, että rekisteröity saa tosiasiallisen korvauksen.

» Katso tietosuoja-asetuksen artiklat 82 ja 83. 
 

Rikkomuksista hallinnollisia sakkoja

Kun päätetään hallinnollisen sakon määräämisestä ja sen määrästä, on otettava huomioon seuraavat seikat:

 • mitä velvollisuuksia on rikottu
 • rekisteröityjen lukumäärä, joihin rikkomus vaikuttaa
 • rekisteröidyille aiheutuneen vahingon suuruus
 • tapa jolla teko tuli valvontaviranomaisen tietoon (ilmoittiko rekisterinpitäjä itse vai joku muu)
 • muut asiaan liittyvät raskauttavat tai lieventävät tekijät.
   

Hallinnollinen sakko on enimmillään 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi.

 • tietosuoja-asetuksen perusperiaatteet
 • rekisteröityjen oikeudet
 • tietojen siirrosta EU:n ulkopuolelle aiheutuvat velvoitteet
   

» Katso tietosuoja-asetuksen artikla 83.

» Takaisin Yrittäjän tietosuojaopas -etusivulle