Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc > Yrittajan Tietosuojaopas

Etsi

Seloste käsittelytoimista

Seloste käsittelytoimista on organisaation sisäinen asiakirja, jonka tarkoituksena on hahmottaa yrittäjälle henkilötietojen käsittelyä. Sen tarkoituksena on myös osoittaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa arvioida tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuutta selosteen pohjalta. Seloste käsittelytoimista on pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun sivulla on tarkempia ohjeita ja mallipohja selosteesta käsittelytoimista:
» Seloste käsittelytoimista, ohjeet ja mallipohja

Selosteessa tulisi olla seuraavat tiedot:

  • rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
  • käsittelyn tarkoitukset
  • kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
  • henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan
  • tarvittaessa tiedot henkilötietojen luovuttamisesta EU-alueen ulkopuolelle
  • mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat
  • mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.

 
» Katso tietosuoja-asetuksen artiklat 13 ja 30.

 

Päivitetty 13.4.2018

» Takaisin Yrittäjän tietosuojaopas -etusivulle