Seloste käsittelytoimista | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc > Yrittajan Tietosuojaopas

Etsi

Seloste käsittelytoimista

Tietosuoja-asetus velvoittaa yrityksen tekemään selosteen käsittelytoimista. Tätä tulee pitää yleisesti saatavilla esimerkiksi yrityksen nettisivuilla tai yrityksen toimipaikassa.

Yrittäjän tulee tehdä jokaisesta rekisteristä oma seloste käsittelytoimista. Tällaisia rekistereitä, joista tulee tehdä selosteet käsittelytoimista, voisi olla esimerkiksi asiakasrekisteri ja/tai työntekijärekisteri.

Selosteessa tulisi olla seuraavat tiedot:

  • rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
  • käsittelyn tarkoitukset
  • kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
  • henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan
  • tarvittaessa tiedot henkilötietojen luovuttamisesta EU-alueen ulkopuolelle
  • mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat
  • mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista.

 
» Katso tietosuoja-asetuksen artiklat 13 ja 30.

» Takaisin Yrittäjän tietosuojaopas -etusivulle