Etusivu > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc > Yrittajan Tietosuojaopas

Etsi

Suoramarkkinointi

Suoramarkkinointia saa harjoittaa jatkossakin, jos vastaanottajille kerrotaan mahdollisuudesta kieltää suoramarkkinointi. Tämä mahdollisuus kieltäytyä suoramarkkinoinnista tulee saattaa rekisteröidyn tietoon. Rekisteröidyllä on oikeus ilman maksua vastustaa käsittelyä.

Perinteinen suoramarkkinointi

Perinteisellä suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan postitse tai puhelimitse tehtävää suoramarkkinointia. Suomessa saa tehdä kuluttajalle suoramarkkinointia näillä perinteisillä menetelmillä, kunnes vastaanottaja sen kieltää. Kuluttajalta ei siten tarvitse pyytää ennakkoon suostumusta perinteiseen suoramarkkinointiin.

Kuluttajalle pitää kertoa oikeudesta kieltää suoramarkkinointi. Tietoa voidaan antaa asiakassuhteen tai muun yhteydenpidon aloitushetkellä sekä selosteessa käsittelytoimista. Henkilöille tulisi lähtökohtaisesti kertoa paikan päällä, että heidän yhteystietonsa tallennetaan suoramarkkinointirekisteriin. Tällainen teksti voisi olla esimerkiksi paperissa, johon yhteystiedot kirjoitetaan. Teksti voi olla seuraavanlainen:

"Osallistujan tietoja voidaan käsitellä Yritys Oy:n suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin voi kieltää ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme…"

Ulkoistettu suoramarkkinointi

Suoramarkkinointikirjeiden postitus saatetaan ulkoistaa tulostus- ja postipalveluja tarjoavalle yhteistyökumppanille. Tällöin markkinoijan asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät muutkin kuin markkinoija. Käsittelijän tulisi antaa rekisterinpitäjälle asianmukaiset selvitykset ja sitoumukset sekä riittävät takeet henkilötietojen suojaamisesta asianmukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että markkinoijan ja palveluntarjoajan välisessä yhteistyö- ja toimeksiantosopimuksessa tulisi olla sopimuslausekkeet tietosuoja-asetuksen mukaisista velvoitteista. Markkinoija on viimekädessä vastuussa, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa siis myös yhteistyökumppaninsa toimista. Tämän takia keskinäisistä vahingonkorvausvelvollisuuksista olisi tärkeä sopia.

Käsittelyn ulkoistamisesta kerrotaan sivulla Tietojenkäsittelyn ulkoistaminen.

Sähköinen suoramarkkinointi

Sähköistä suoramarkkinointia ovat sähköpostiviestit, tekstiviestit, puheviestit, ääniviestit ja kuvaviestit. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen henkilölle tulee saada suostumus ennalta. Yritykselle lähetettävään mainontaan ei tarvita suostumusta. Sähköisen suoramarkkinoinnin luvan kysymisessä henkilöltä tulisi välttää sähköisten välineiden käyttöä, kuten tekstiviestiä.

Palvelun tarjoajan tai tuotteen myyjän on annettava asiakkaalle mahdollisuus helposti ja maksutta kieltää yhteystiedon käyttö tiedon keräämisen ja jokaisen sähköisen suoramarkkinointiviestin yhteydessä. Palvelun tarjoajan tai tuotteen myyjän on tiedotettava kieltomahdollisuudesta selkeästi.

Rekisteröity voi kieltäytyä suoramarkkinoinnista, ja tämä mahdollisuus tulee kertoa hänelle. EU:ssa valmistellaan sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusta, jossa säädellään evästeiden käytöstä ja sähköisestä suoramarkkinoinnista. Ennen tämän uuden asetuksen tuloa sähköisestä suoramarkkinoinnista säännellään tietoyhteiskuntakaaressa.

» Takaisin Yrittäjän tietosuojaopas -etusivulle