Viktiga tal 2017 | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittäjät > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Arbetsgivaravgifter Och Forsakringar

Etsi

Viktiga tal 2017

» Se även Företagets förfallodagar 2017

ARBETSPENSIONSPREMIER 

2017

2016

17–67-årig arbetstagare och 18–67-årig företagare

   

ArPL-premie  

(2017 används lönesumman för 2015)

% av löner

% av löner

 • under 2 044 500
 • 2 044 500 €–32 712 000 €
  • Tillfällig nedsättning 2016
 • över 32 712 000 €
  • Tillfällig nedsättning 2016
 • Den genomsnittliga arbetspensionspremien är 24,4 %.

25,1 %

25,1 %

-

25,1 %

-

24,6 %

25,1 %

-0,5 -0,25 %

25,1 %

-0,25 %

Arbetstagarens andel

Arbetsgivaren innehåller försäkringspremien från arbetstagarens lön och betalar både arbetsgivarens och arbetstagarens premie.

 • arbetstagarens andel, 1752 år och över 62 år
 • arbetstagarens andel, 5362 år

6,15 %
7,65 %

5,7 % (1852 år)
7,2 % (över 53 år)

Då lönesumman för 2015 överskred 2 044 500 €, påverkas premien även av företagets egna invalid- och arbetslöshetspensioner.

Tillfällig arbetsgivare

Inga permanent anställda och lönesumman under 8 334 €/6 mån.

25,1 %

25,1 %

ArPL-inkomstens nedre gräns

58,19 €/mån

57,51 €/mån

 FöPL-premie

 • 1852 år och över 62 år
 • 5362 år *

24,1 %

25,6 %

23,60 % (1852 år)

25,10 % (över 53 år)

Ny företagare

 • 1852 år och över 62 år
 • 5362 år*

18,798 %

19,968 %

18,408 % (18-52 år)

19,578 % (över 53 år) 

* Betalningsprocenten för en företagare som fyllt 53 år träder i kraft från början av året efter att han eller hon fyllt 53 och fortsätter till slutet av det kalenderår under vilket företagaren fyller 63 år.

     

FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns

7 645,25 €/år

7 557,19 €/år

     

FöPL-arbetsinkomstens övre gräns

 173 625,00

171 625,00 €/år

Arbetslöshetsskydd: rätt till FPA:s grunddagpenning

 12 564,00

12 420,00 €/år

Företagaren kan ansluta sig till en arbetslöshetskassa

 12 564,00

12 420,00 €/år

LFöPL-premie

Lantbruksföretagarens LFöPL-premie, om arbetsinkomsten är under 26 783,03 €/år.

 • under 53 år
 • från början av året efter att företagaren fyllt 53

  

13,0140 %

13,8240 %

 

12,744 %

13,554 %

Betalningsprocenten stiger rullande när arbetsinkomsten är 26 783,03–42 087,69 €

För arbetsinkomst som överstiger 42 087,69 €/år är premien

 • under 53 år
 • från början av året efter att företagaren fyllt 53

  

24,10%
25,60%

 

23,6%

25,1%

*Den höjda premien omfattade till 2016 personer som hade fyllt 53 år. Från 2017 omfattar den höjda premien personer i åldern 5362.

En privat arbetsgivares socialskyddsavgift 

2017

2016

Socialskyddsavgiften (= arbetsgivarens sjukförsäkringspremie) betalas till Skatteförvaltningen tillsammans med andra skatter på eget initiativ. Arbetsgivarens socialskyddsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som inte fyllt 16 år eller som fyllt 68 år.

1,08 %

2,12 %

LÖNTAGARENS OCH FÖRETAGARENS SJUKFÖRSÄKRINGSPREMIE

Den försäkrades sjukförsäkringspremie

2017

2016

löntagarna % av lönen

1,58 %*

2,12 %

företagarna % av lönen

1,64 %*

2,25 %

förmånstagarna (pension och förmån)

1,45 %

1,47 %

* Om löne- eller arbetsinkomsten är totalt minst 14 000 euro.

   

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER

för 17–64-åringar

1,60 %

1,15 %

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/styles/wysiwyg/public/migrated_images/e.gif?itok=IlDgLVs3

Totalt

arbets-

givarens
andel

arbets-

tagarens

andel

  

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Till en lönesumma på 2 059 500 €

2,4 %

2,15%

0,80 %

1,00%

1,60 %

1,15%

För den del som överstiger 2 059 500 €

4,9 %

5,05%

3,30 %

3,90%

1,60 %

1,15%

Av ArPL-försäkrad delägares lönesumma
Uppbärs inte av FöPL-försäkringsskyldiga

1,5 %

1,46%

0,80 %

1,00%

0,70 %

0,46%

 

ARBETSOLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIE

2017

2016

Obligatorisk när totalsumman av de löner som under kalenderåret betalats till de anställda är 1 200 euro (i genomsnitt).

0,80 %

0,90 %

GRUPPLIVFÖRSÄKRINGSPREMIE

2017

2016

Olycksfallsförsäkringsbolaget uppbär i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Premierna varierar enligt bolag (i genomsnitt).

0,07 %

0,07 %

Se även: