Kuntolomat - Palvelut jäsenyrityksille - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittäjät > Suomen Yrittajat > Palvelut Yrityksille

Etsi

Yrittäjälomat

Suomen Yrittäjät ry järjestää  yhteistyössä  Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa yrittäjälomia. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto tekee päätökset lomatuen myöntämisestä ja vastaa lomatoiminnan käytännön järjestelyistä.

Lomat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen vuosittaisella määrärahalla. Vuoden 2015 aikana RAY:n tuki mahdollisti noin 727 yrittäjän ja yrittäjäperheenjäsenen tuetun loman. Lomatuki on tarkoitettu ensisijaisesti niille yrittäjille, joiden ei muuten ole mahdollista lomailla.

Aikuisille suunnatuille Yrittäjälomille valitaan 20 henkilöä / loma.  Lomalle voi hakea myös yrittäjän puoliso. PERHELOMILLE VALITAAN 10—20  PERHETTÄ LOMAPAIKASTA  JA PERHEKOOSTA RIIPPUEN. Perhelomat on tarkoitettu lapsiperheille.

Hakemus voidaan täyttää sähköisesti osoitteessa www.mtlh.fi, tai niitä voi pyytää Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:stä.

Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi, eli tukea ei voi saada peräkkäisinä vuosina. Lomatuen saamisen estää myös muualta saatu lomatuki. Tuen myöntäminen perustuu valtioneuvoston päätökseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja RAY:n erillisohjeisiin.

Lomahakemus voidaan siirtää lomaryhmästä toiseen hakijan toivomuksesta tai lomajärjestön päätöksellä. Päätös lomatuesta lähetetään viimeistään kaksi kuukautta ennen loman alkua. Kielteisestä päätöksestä ei lähetetä ilmoitusta. Peruutukset ilmoitetaan lomajärjestöön.

Tuen saaja maksaa lomasta omavastuuosuuden, josta lähetetään lasku. Ellei omavastuuosuutta ole maksettu eräpäivään mennessä, loma katsotaan peruutetuksi. LOMAAN SISÄLTYY TÄYSIHOITO, MAJOITUS JA LOMAOHJELMA.

Lomatukihakemus palautetaan viimeistään 3 kk ennen haetun loman alkamispäivää lomajärjestöön. Hakulomakkeen kaikkiin kysymyksiin tulee vastata huolella, sillä puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä. Välttämätöntä on perustella lomatuen tarve hyvin.

 
Hyvinvointilomat

Kyseisen kuntokateloman kohderyhmänä ovat yrittäjät. Lomaohjelmassa on ohjattua ohjelmaa, kuntoilua ja terveystestejä. Tavoitteena on, että työikäinen aktivoituu hyvinvointinsa ylläpitämisessä ja voimaantuu loman aikana. Omavastuuosuus on 20 €/ vrk.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

 
Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, jaksotettu

Kyseisen jaksotetun kuntokateloman kohderyhmänä ovat yrittäjät. Lomaohjelmassa on ohjattua ohjelmaa, kuntoilua ja terveystestejä. Tavoitteena on, että työikäinen aktivoituu hyvinvointinsa ylläpitämisessä ja voimaantuu loman aikana. Lomalle valittu sitoutuu mukaan molempiin jaksoihin. Omavastuuosuus on 20 €/vrk.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

 
Voimavaraloma

Kyseinen terveyskateloma on suunnattu ikääntyneille työelämässä toimiville yrittäjille. Tavoitteena on, että lomalaisen voimavarat vahvistuvat ja hän aktivoituu ylläpitämään hyvinvointiaan. Omavastuuosuus on 20 €/vrk.
 
Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

 
Liikkuen luonnossa

Kuntoilukateloma suunnataan työikäisille sekä eläkeikäisille yrittäjille. Tavoitteena on, että lomalainen liikkuu luonnossa ja voimaantuu loman aikana. Omavastuuosuus on 20 €/vrk.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

 
Liikuntaloma perheille

Perheiden liikuntalomien tavoitteena on perheenjäsenten virkistyminen ja yhteiseen liikkumiseen innostuminen. Lomalla on ohjattu lastenohjelmaa ja ohjattua liikuntaa sekä yhteistä ohjelmaa koko perheelle. Lomilla on täysihoito.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017

 
Meidän perheen loma

Perhelomat on tarkoitettu lapsiperheille. Lomaohjelmassa on perheen yhteistä tekemistä ja eri ikäisille lapsille suunnattua ohjelmaa. Juniorilomat on tarkoitettu alle kouluikäisten lasten perheille. Lomien tavoitteena on perheyhteyden vahvistuminen ja virkistyminen. Omavastuuosuus on aikuiselta 20 €/ vrk, lapset alle 17 v. ilmaiseksi.

Ajankohdat ja lomakohteet vuonna 2017
 

  
 
Tuen hakeminen

Lomatukea haetaan henkilökohtaisella lomatukihakemuksella. Samassa taloudessa asuvat täyttävät tiedot samalle hakemukselle. Perhelomille hakevien tulee ilmoittaa mukaan tulevien lasten nimet ja henkilötunnukset.
 

Hae tukea: Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon hakemuslomake » 
Täytä lomake tietokoneellasi, tulosta ja tallenna lomake sen jälkeen itsellesi.
 

Pdf-muodossa oleva lomatukihakemus tulostetaan ennen lomakkeen täyttämistä. Lomatukihakemusta on saatavissa myös Suomen Yrittäjien aluejärjestöistä tai keskusliiton toimistosta sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollosta.

Lomatukihakemus palautetaan viimeistään 3 kk ennen haetun loman alkamispäivää lomajärjestöön. Hakulomakkeen kaikkiin kysymyksiin tulee vastata huolella, sillä puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä. Välttämätöntä on perustella lomatuen tarve.

Kutsu ja lasku omavastuuosuudesta hyväksytyille lähetetään viimeistään 2 kk ennen loman alkamista. Jos hakija on ilmoittanut hakemuksellaan sähköpostiosoitteensa, kutsu ja lasku lähetetään sähköpostilla, muuten postitse . Peruutukset ilmoitetaan suoraan MTLH:n puhelin 010 2193 468. Lomatuki koskee vain siinä mainittua aikaa ja paikkaa.

Kielteisestä päätöksestä ei lähetä ilmoitusta.

 
Valintakriteerit lomatuelle

Lomalle valittavien henkilöiden yleiset valintakriteerit on määritelty valtioneuvoston antamilla ohjeilla lomatuesta  ovat seuraavat:

  • Lomatukea voi hakea yrittäjän lisäksi hänen avio-/avopuolisonsa ja perheensä.
  • Aikaisemmin saatu lomatuki ilmoitetaan.
  • Hakijan tulee ilmoittaa oma ja avio-/avopuolison verotettava tulo viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa.
  • Hakijan huollettavien lasten lukumäärä ilmoitetaan.
  • Perustelut lomatuelle ovat välttämättömät: Taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset syyt tulee kuvata hakemuksessa.

Tukea voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein. Lomatuen saamisen estää myös muualta saatu lomatuki. Lomatuki on tarkoitettu niille, joilla ei muuten ole mahdollista lomailla.
 

Lisätietoja:

Lisätietoja antavat aluejärjestöjen toimistot sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH ry),  puhelin 010 219 3468 tai 040 536 6058/ Maarit Kainulainen.


päivitetty 19.10.2016