Valiokunta- ja verkostohaku | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittäjät > Suomen Yrittajat > Tata Suomen Yrittajat > Organisaatio Ja Hallinto

Etsi

Valiokunta- ja verkostohaku

Suomen Yrittäjät on suomalaisen elinkeinoelämän ylivoimaisesti suurin järjestö. Edustamme yli 105 000:aa jäsenyritystä. Työnantajayrityksistä noin 60 prosenttia kuuluu Suomen Yrittäjiin. Lähes joka neljäs palkansaaja saa toimeentulonsa Suomen Yrittäjien jäseneltä. 

Tehtävänämme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä. Tavoitteenamme on, että menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä on enemmän ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranevat.

Valiokuntien ja verkostojen toiminta

Suomen Yrittäjien hallitus on perustanut valiokuntia ja verkostoja tukemaan hallituksen työtä ja asioiden valmistelua. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien tavoitteena on saada asioiden valmisteluun laaja-alaista asiantuntemusta sekä samalla tukea keskustoimiston asiantuntijoiden työtä. Yhdessä voimme vaikuttaa entistä yrittäjämyönteisemmän lainsäädännön saamiseksi.

Valiokunnat toimivat toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelijoina. Valiokuntien näkemykset ja kannanotot tulevat hyväksyttäviksi Suomen Yrittäjien työvaliokuntaan tai hallitukseen. Pääsääntöisesti valiokunnat eivät tuo kannanottojaan julkisuuteen ilman niiden käsittelyä työvaliokunnassa tai hallituksessa. Valiokunnat ovat siis asiantuntijoita työvaliokunnan ja hallituksen apuna.

Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Valiokuntiin ja johtoryhmiin kuuluu puheenjohtaja ja enintään 12 jäsentä. Poikkeuksena on työmarkkinavaltuuskunta, johon valitaan erovuoroisten tilalle puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

» Valiokunnat ja verkostot sekä niiden keskeiset tehtävät

 » Työmarkkinavaltuuskunnan nykyinen kokoonpano ja erovuoroiset jäsenet.  

Jäsenet valitsee Suomen Yrittäjien hallitus. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmän jäsenten on täytettävä alta löytyvät kriteerit.

Suomen Yrittäjien avoin valiokuntahaku päättyi 30.11.2017.

Suomen Yrittäjien hallitus nimeää valiokuntien jäsenet kokouksessaan 16.1.2018.

 


Lisätiedot:

järjestöjohtaja Hanna Hietala, 041 544 9500, hanna.hietala@yrittajat.fi