Suomen Yrittäjien näkemyksiä innovaatiostrategian toimeenpanemiseksi - Tavoiteohjelmat - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittäjät > Suomen Yrittajat > Tavoiteohjelmat

Etsi

Suomen Yrittäjien näkemyksiä innovaatiostrategian toimeenpanemiseksi

Suomen Yrittäjien kannanotot ja suositukset

 • Valtaosa nykyisistä innovaatiopalveluista ja -hankkeista soveltuu huonosti pk-yrityksille. Painopistettä tulee siirtää pk-yritysten omien innovaatio-valmiuksien parantamiseen.
   
 • Pk-yritysten innovaatioissa on keskeistä osaamisen parantaminen niiden kaupallistamisessa ja markkinoinnissa.
   
 • Innovaatio- ja kehitysrahoitus pk-yrityksille kannattaa kanavoida julkisyhtei-söjen ja korkeakoulujen sijasta kilpailtujen markkinoiden kautta.
   
 • Klusterin käsite on yleisesti tulkittu väärin. Klusterien muodostumisen tulee olla yritysten omaehtoista toimintaa sen sijaan että sitä pyritään ohjaamaan ulkoa esimerkiksi aluetaloudellisesta näkökulmasta.
   
 • Klustereiden menestys rakentuu ajan mittaan ja jatkuvassa vuoro-vaikutuksessa kertyvän yritysten keskinäisen luottamuspääoman varaan.
   
 • Opetusministeriön alaisesta tutkimus- ja innovaationeuvostosta puuttuu pk-yritysten edustus. Jotta pk-yritysten potentiaali innovaatiotoiminnassa pysty-tään nykyistä paremmin hyödyntämään, on pk-yritysten edustus neuvostossa perusteltu. 

>> Lue Suomen Yrittäjien muistio ja kannanotot koskien Suomen uutta kansallista innovaatiostrategiaa ja sen toimeenpanoa