Yrittäjyys Suomessa - yrittajat.fi
Etusivu > Yrittäjät > Suomen Yrittajat

Etsi

Yrittäjyys Suomessa

Suomessa on 283 805 yritystä (Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2015) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 93,4 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä.

Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2011-2015 pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 115 000 hengelle. Näistä työpaikoista lähes 85 000 syntyi alle 50 hengen yrityksiin.

Yritysten 379 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet (58 %) syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia.

  • Alle 10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä
  • Alle 50 työntekijän yritykset ovat pienyrityksiä.
  • 50-249 henkilön yritykset ovat keskisuuria.
  • Pk-yritys = alle 250 henkilön yritys.
  • Vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset ovat suuryrityksiä.

Yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 265 041 eli 93,4 prosenttia. Pienyrityksiä on 15 559 (5,5 %), keskisuuria 2 634 (0,9 %) ja suuryrityksiä 571 (0,2 %).

Lisätietoa: 


Yritystilastot-kalvosarja

Yritystilastot-kalvosarjaan on koottu tietoja yritysten määrän kehityksestä sekä yritysten määrästä kokoluokittain, henkilöstön ja liikevaihdon perusteella. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2015 tietoihin.

 

Päivitetty 17.2.2017