toimenpide | Yrittajat.fi

Etsi

toimenpide

Kaikille toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maata, vettä tai ilmaa, tarvitaan lupa. Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Aluehallintovirastot (AVI), kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) neuvovat lupamenettelyasioissa.