Etsi

Tilapäiset TES-muutokset

Työsopimuslakia ja yhteistoimintalakia muutettiin 1.4.2020 alkaen tilapäisesti siten, että mm. lomautusilmoitusaika ja yt-neuvottelujen kestoaikoja lyhennettiin.

Lainsäädäntömuutoksista huolimatta työnantajan on noudatettava oman alansa yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä näistä ajoista. Työehtosopimuksiin on sovittu laajasti tilapäisiä muutoksia, jotka vastaavat muuttunutta lainsäädäntöä. Tälle sivulle on koottu yksityiskohtaista tietoa keskeisimpien työehtosopimusten muutoksista. 

Muiden kuin tällä sivulla mainittujen työehtosopimusten tilanteen voit tarkistaa täältä. Jos sovellettavan työehtosopimuksen kohdalle taulukkoon on merkitty ”Kyllä” tai ”Ei tarvetta”, myös sen soveltamisalalla voi noudattaa lyhennettyjä lomautusilmoitus- ja yt-neuvottelujen kestoaikoja.

Lisätietoja Suomen Yrittäjien neuvontapalvelusta.


Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus

Elintarvikealojen työehtosopimus

 • Lomautusilmoitusaika 5 päivää.
 • Yt-neuvotteluesitys annettava 5 päivää ennen neuvotteluiden aloittamista.
 • Yt-neuvottelujen kesto neuvoteltaessa enintään 90 päivän lomautuksista 5 päivää.
 • Lisätietoja https://www.selry.fi/?x17423=76607360

Kaupan alan työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

 • Lomautusilmoitusaika 5 päivää. (Voidaan soveltaa myös taannehtivasti jo annetuissa lomautusilmoituksissa. Näissä tapauksissa työnantajan on toimitettava uusi lomautusilmoitus työntekijälle uudella korjatulla päivämäärällä.)
 • Yt-neuvotteluesitys voidaan antaa viimeistään 3 päivää ennen neuvottelujen alkua, jos neuvottelut koskevat enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia.
 • Yt-neuvotteluaika on enintään 90 päivän lomautuksia koskien vähintään viisi (5) päivää, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita.
 • Lisätietoja https://www.pam.fi/wiki/tyoehtosopimuksiin-koronaepidemian-vuoksi-tehdyt...

Kuorma-autoalan työehtosopimus

 • Lomautusta koskeva yt-neuvotteluaika 5 päivää. Jos yhteistoimintaneuvottelut on ilmoitettu alkavaksi tai alkaneet ennen 1.4.2020, niitä koskee myös lyhennetty 5 päivän neuvotteluaika.
 • Lomautusilmoitusaika 5 päivää. Jos lomautusilmoitus on annettu ennen 1.4.2020 ja lomautus ei ole vielä alkanut, ilmoitusaika lyhenee 5 päivään. Ilmoitusajan lyhennyksestä pitää ilmoittaa erikseen ja lomautus voi alkaa ilmoituksen antamista seuraavana päivänä.
 • Lisätietoja https://www.akt.fi/uutiset/maaraaikaiset-muutokset-akt-n-tyoehtosopimuks...

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskeva työehtosopimus

 • Lomautusilmoitusaika 5 päivää. (Voidaan soveltaa myös taannehtivasti jo annetuissa lomautusilmoituksissa. Näissä tapauksissa työnantajan on toimitettava uusi lomautusilmoitus työntekijälle uudella korjatulla päivämäärällä.)
 • Yt-neuvotteluesitys annettava 3 päivää ennen neuvottelujen alkamista, yt-neuvottelujen kesto 5 päivää, ellei toisin sovita.
 • Lisätietoja https://www.pam.fi/wiki/tyoehtosopimuksiin-koronaepidemian-vuoksi-tehdyt...

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus

 • Lomautusilmoitusaika 5 päivää.
 • Yt-neuvottelujen kesto 5 päivää, ellei toisin sovita.
 • Koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa yhteistoimintalain 60§:ssä säädetyn poikkeustilanteen.
 • Lisätietoja https://www.teollisuusliitto.fi/wp-content/uploads/2020/03/200330_Korona...

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

 • Lomautusilmoitusaika 5 päivää. (Voidaan soveltaa myös taannehtivasti jo annetuissa lomautusilmoituksissa. Näissä tapauksissa työnantajan on toimitettava uusi lomautusilmoitus työntekijälle uudella korjatulla päivämäärällä.)
 • Yt-neuvotteluesityksen antaminen 3 päivää ennen neuvottelujen alkua (jos neuvottelut koskevat enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia).
 • Neuvottelujen kesto 5 päivää, ellei toisin sovita (jos kyse on enintään 90 päivän lomautuksista).
 • Lyhennetty aika (neuvotteluesitys ja neuvottelut) koskee myös ennen 20.3. aloitettuja menettelyjä).
 • Lisätietoja https://www.pam.fi/wiki/tyoehtosopimuksiin-koronaepidemian-vuoksi-tehdyt...

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus

Puusepänteollisuuden työehtosopimus

 • Lomautusilmoitusaika 5 päivää.
 • Yt-neuvottelujen kesto 5 päivää, ellei toisin sovita.
 • Koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa yhteistoimintalain 60§:ssä säädetyn poikkeustilanteen.
 • Lisätietoja https://www.teollisuusliitto.fi/wp-content/uploads/2020/03/200330_Korona...

Rakennusalan LVI-toimialan työehtosopimus

Rakennusala työehtosopimus

Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus

 • Lomautusilmoitusaika 5 päivää.
 • Yt-neuvotteluesitys annettava 5 päivää ennen neuvottelujen alkamista 
 • Yt-neuvottelujen kesto 5 päivää, ellei toisin sovita. (Lyhennetty aika koskee myös ennen 27.3. annettuja neuvotteluesityksiä, mutta vaikka neuvotteluja käytävä vähintään 5 päivää 27.3. jälkeen.)
 • Lisätietoja https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/tyosuhdeneuvoja...

Teknologiateollisuuden työehtosopimus