Etsi

Korona ja yrityksen rahoitus

Kenen puoleen käännyn, kun tarvitsen rahoitusta koronakriisin takia? 

Jos koronakriisi näkyy yrityksen rahoitustilanteessa, on tärkeää, että yrittäjä on itse aktiivinen ja ajoissa liikkeellä lisärahoituksen hakemisessa. 

Ensin kannattaa olla yhteydessä omaan rahoittajapankkiin ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen. Kaikilla keskeisillä pankeilla on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja yrittäjän tilanteen helpottamiseksi. On tärkeää olla liikkeellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan välttää liian vahinkoja, joilla voisi olla vaikutusta yrityksen rahoituskelpoisuuteen. 

Katso lista rahoituksen tarjoajista tästä.

Saavatko kaikki pk-yritykset rahoitusta?  

Koronakriisin hoitoon tarkoitettu rahoitus on tarkoitettu kriisistä johtuvan rahoitustarpeen hoitoon. Rahoitusta saadakseen yrityksen rahoitustarpeen tulee olla äkillistä ja johtua kriisistä. Eli poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti mahdollista rahoituksen saamista, jos yritys ei ole ennen kriisiä ollut rahoituskelpoinen. 

Mitä tehdä, jos pankista ei saa rahoitusta?

Jos rahoituksen saannissa esiintyy ongelmia, kannattaa olla yhteydessä myös meihin, Suomen Yrittäjiin, sillä seuraamme yhdessä valtiovallan ja Suomen Pankin kanssa tilannetta, jotta pk-yritysten rahoituksen saatavuus voidaan turvata. Yhteyttä kannattaa ottaa Kaikki koronasta yrittäjälle -sivuston yhteydenottolomakkeella

Kannattaako pikavippejä ottaa? 

Pikavippiin tai muuhun hyvin korkeakorkoiseen rahoitukseen ei tulisi kriisitilanteessa ainakaan ensisijaisesti turvautua. Tässä poikkeustilanteessa normaalin pankkirahoituksen ja Finnveran rahoitustuotteiden ehdot ovat niin joustavat, että jos niillä ehdoilla ei rahoitusta järjesty, tulee vakavasti pohtia yritystoiminnan tulevaisuutta. 

Lue koronakriisin vuoksi jaettavista yritystuista >>


Pk-yritysten rahoituslähteet koronan synnyttämässä kriisissä

Pankit

Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. Yrittäjän tulee olla itse aktiivinen rahoituksen hakemisessa. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulee olla yhteydessä ensin omaan rahoittajapankkiin ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen.

Finnvera

Finnvera pyrkii auttamaan kaikissa koronatilanteen aiheuttamissa rahoituksen järjestelytarpeissa. Heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Lisäksi Finnvera voi myöntää käyttöpääomalainaa koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin.

Finnveran koronaan liittyvän rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta Finnverasta voi nyt myös suoraan hakea käyttöpääomalainaa, jos yrityksen lainarahoitus ei muutoin järjesty eikä Finnvera tämän vuoksi voi myöntää rahoitustaan takauksena. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen.

Lainaa voi hakea Finnveran sähköisessä asioinnissa ja lainan määrä voi olla 50 000–300 000 euroa. Käyttöpääomalainan myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä, ja että yrityksellä arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky. Lisäksi yrityksellä tulee olla käytettävissään vähintään yksi virallinen tilinpäätös, eikä yrityksen oma pääoma saa siinä olla negatiivinen. Yrityksellä ei saa myöskään olla maksuhäiriömerkintöjä.

Laina myönnetään korona-valtiontukiohjelman puitteissa, ja tämän vuoksi sen tulee lisäksi täyttää kyseisen valtiontukiohjelman ehdot:

  • Lainan määrä saa olla enintään vuoden 2019 palkkakulut kaksinkertaisina tai 25 % yrityksen liikevaihdosta vuonna 2019.
  • Yritys ei saa olla ollut ns. vaikeuksissa oleva yritys 31.12.2019.
  • Laina-aika voi olla enintään kuusi vuotta.

Korona-valtiontukiohjelma on määräaikainen, ja se on käytettävissä 31.12.2021 asti. Tuen saajat raportoidaan Euroopan komissiolle, joka julkaisee ne EU:n valtiontukiportaalissa. Yli 300 000 euron lainatarpeet ja korona-valtiontuen sallimaa määrää suuremmat lainat arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen.

Hakemuksen käsittely nopeutuu, jos viimeisin (mikäli yritys on toiminut pidempään, kolme viimeisintä) virallinen tilinpäätös on toimitettu Patentti ja rekisterihallitus PRH:lle ennen lainahakemuksen jättämistä ja jos käyttöpääomalainan käyttötarkoitus on eritelty hakemuksessa 10 000 euron tarkkuudella. Lisäksi valmiiksi täytetyt liitelomakkeet nopeuttavat hakemuksen käsittelyä.

TyEL-takaisinlaina

Yritysten TyEL-takaisinlainausta helpotetaan nostamalla Finnveran takaus 80 prosenttiin. Maksetuista TyEL-vakuutusmaksuista osa rahastoituu takaisinlainattavaan rahastoon. Takaisinlainaus edellyttää vakuutta, joka voi olla pankin, Finnveran tai Garantian takaus.

Teollisuussijoituksen jatkorahoitus asiakkailleen

Teollisuussijoitus on varautunut jatkorahoittamaan pääomasijoitusrahastoja ja kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Muut rahoituslähteet

Koronakriisissä on hyvä muistaa, että käytettävissä on kaikki normaalit rahoituslähteet, kuten rahoitusyhtiöt ja pääomarahoitus. 

Lue koronakriisin vuoksi jaettavista yritystuista >>