Etsi

Korona ja yrityksen rahoitus

Kenen puoleen käännyn, kun tarvitsen rahoitusta koronakriisin takia? 

Jos koronakriisi näkyy yrityksen rahoitustilanteessa, on tärkeää, että yrittäjä on itse aktiivinen ja ajoissa liikkeellä lisärahoituksen hakemisessa. 

Ensin kannattaa olla yhteydessä omaan rahoittajapankkiin ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen. Kaikilla keskeisillä pankeilla on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja yrittäjän tilanteen helpottamiseksi. On tärkeää olla liikkeellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan välttää liian vahinkoja, joilla voisi olla vaikutusta yrityksen rahoituskelpoisuuteen. 

Katso lista rahoituksen tarjoajista tästä.

Saavatko kaikki pk-yritykset rahoitusta?  

Koronakriisin hoitoon tarkoitettu rahoitus on tarkoitettu kriisistä johtuvan rahoitustarpeen hoitoon. Rahoitusta saadakseen yrityksen rahoitustarpeen tulee olla äkillistä ja johtua kriisistä. Eli poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti mahdollista rahoituksen saamista, jos yritys ei ole ennen kriisiä ollut rahoituskelpoinen. 

Mitä tehdä, jos pankista ei saa rahoitusta?

Jos rahoituksen saannissa esiintyy ongelmia, kannattaa olla yhteydessä myös meihin, Suomen Yrittäjiin, sillä seuraamme yhdessä valtiovallan ja Suomen Pankin kanssa tilannetta, jotta pk-yritysten rahoituksen saatavuus voidaan turvata. Yhteyttä kannattaa ottaa Kaikki koronasta yrittäjälle -sivuston yhteydenottolomakkeella

Kannattaako pikavippejä ottaa? 

Pikavippiin tai muuhun hyvin korkeakorkoiseen rahoitukseen ei tulisi kriisitilanteessa ainakaan ensisijaisesti turvautua. Tässä poikkeustilanteessa normaalin pankkirahoituksen ja Finnveran rahoitustuotteiden ehdot ovat niin joustavat, että jos niillä ehdoilla ei rahoitusta järjesty, tulee vakavasti pohtia yritystoiminnan tulevaisuutta. 

Lue koronakriisin vuoksi jaettavista yritystuista >>


Pk-yritysten rahoituslähteet koronan synnyttämässä kriisissä

Pankit

Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. Yrittäjän tulee olla itse aktiivinen rahoituksen hakemisessa. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulee olla yhteydessä ensin omaan rahoittajapankkiin ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen.

Finnvera

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa johtuen Finnvera ei käsittele suoria lainahakemuksia tällä hetkellä. Tällä hetkellä Finnveran rahoitustuotteista on käytössä vain pankkien kautta käytettävät alkutakaus ja pk-takaus sekä Finnvera-takaus.

TyEL-takaisinlaina

Yritysten TyEL-takaisinlainausta helpotetaan nostamalla Finnveran takaus 80 prosenttiin. Maksetuista TyEL-vakuutusmaksuista osa rahastoituu takaisinlainattavaan rahastoon. Takaisinlainaus edellyttää vakuutta, joka voi olla pankin, Finnveran tai Garantian takaus.

Teollisuussijoituksen jatkorahoitus asiakkailleen

Teollisuussijoitus on varautunut jatkorahoittamaan pääomasijoitusrahastoja ja kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Muut rahoituslähteet

Koronakriisissä on hyvä muistaa, että käytettävissä on kaikki normaalit rahoituslähteet, kuten rahoitusyhtiöt ja pääomarahoitus. 

Teollisuussijoitus perustaa uuden vakautusohjelman käytettäväksi koronavirustilanteen aiheuttamiin likviditeettiongelmiin.  Pääomasijoituksia kohdennetaan yrityksiin, jotka ovat koronaviruksen takia joutuneet äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin. Tätä varten Teollisuussijoitukselle kohdennetaan 150 miljoonan euron pääomitus.

Lue koronakriisin vuoksi jaettavista yritystuista >>