Etsi

Korona ja yrityksen rahoitus

Hallitus kertoi perjantaina 20.3. yrityksiä koskevista muutoksista, joiden tavoite on auttaa yritykset selviämään koronaviruksen aiheuttamista vaikeuksista mahdollisimman hyvin. Tieto siitä, mikä muuttuu, on luettavissa tämä sivuston osiosta Usein kysytyt kysymykset ja neuvonta.

Kenen puoleen käännyn, kun tarvitsen rahoitusta koronakriisin takia? 

Jos koronakriisi näkyy yrityksen rahoitustilanteessa, on tärkeää, että yrittäjä on itse aktiivinen ja ajoissa liikkeellä lisärahoituksen hakemisessa. 

Ensin kannattaa olla yhteydessä omaan rahoittajapankkiin ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen. Kaikilla keskeisillä pankeilla on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja yrittäjän tilanteen helpottamiseksi. On tärkeää olla liikkeellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan välttää liian vahinkoja, joilla voisi olla vaikutusta yrityksen rahoituskelpoisuuteen. 

Katso lista rahoituksen tarjoajista tästä.

Saavatko kaikki pk-yritykset rahoitusta?  

Koronakriisin hoitoon tarkoitettu rahoitus on tarkoitettu kriisistä johtuvan rahoitustarpeen hoitoon. Rahoitusta saadakseen yrityksen rahoitustarpeen tulee olla äkillistä ja johtua kriisistä. Eli poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti mahdollista rahoituksen saamista, jos yritys ei ole ennen kriisiä ollut rahoituskelpoinen. 

Mitä tehdä, jos pankista ei saa rahoitusta?

Jos rahoituksen saannissa esiintyy ongelmia, kannattaa olla yhteydessä myös meihin, Suomen Yrittäjiin, sillä seuraamme yhdessä valtiovallan ja Suomen Pankin kanssa tilannetta, jotta pk-yritysten rahoituksen saatavuus voidaan turvata. Yhteyttä kannattaa ottaa Kaikki koronasta yrittäjälle -sivuston yhteydenottolomakkeella

Kannattaako pikavippejä ottaa? 

Pikavippiin tai muuhun hyvin korkeakorkoiseen rahoitukseen ei tulisi kriisitilanteessa ainakaan ensisijaisesti turvautua. Tässä poikkeustilanteessa normaalin pankkirahoituksen ja Finnveran rahoitustuotteiden ehdot ovat niin joustavat, että jos niillä ehdoilla ei rahoitusta järjesty, tulee vakavasti pohtia yritystoiminnan tulevaisuutta. 


Pk-yritysten rahoituslähteet koronan synnyttämässä kriisissä

Pankit

Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. Yrittäjän tulee olla itse aktiivinen rahoituksen hakemisessa. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulee olla yhteydessä ensin omaan rahoittajapankkiin ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen.

Finnvera

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa johtuen Finnvera ei käsittele suoria lainahakemuksia tällä hetkellä. Tällä hetkellä Finnveran rahoitustuotteista on käytössä vain pankkien kautta käytettävät alkutakaus ja pk-takaus sekä Finnvera-takaus.

Business Finland

Business Finland avasi torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla yli 5 henkilön pk-yritykset (pl. maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat) voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. 

Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Yhteensä näihin uusiin rahoituspalveluihin on varattu 700 miljoonaa euroa.

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk) joilla on 6–250 työntekijää ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on yritys, jolla on yli 250 työntekijää, mutta liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa. Rahoituksella ei voi korvata menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla esiselvitysrahoituksena ja kehittämisrahoituksena. 

Tuen saamisen keskeinen kriteeri on se, että yrityksellä on ollut liiketoimintaa, joka on häiriintynyt koronatilanteesta. Yrityksen taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos tiedot puuttuvat Patentti- ja rekisterihallituksesta, se ei ole este, jos löytyy muuta todistetta, että liikevaihtoa on ollut ennen koronavirusta. Tällaisessa tilanteessa asiakasta pyydetään toimittamaan tilintarkastajan lausunto, joka osoittaa asian.

Esiselvitysrahoituksella liiketoiminnan häiriötilanteisiin yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. 

Kehittämisrahoituksella liiketoiminnan häiriötilanteisiin yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon. 

HUOM! Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Business Finland ja Finnvera. 

ELY-keskukset

ELY-keskukset saavat lisätalousarviossa 300 miljoonan euron lisätukiresurssin elinkeinorahoitukseen. Rahoitus on kehittämisavustuksen muodossa jaettavaa rahoitusta, ja avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Avustus on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille (oy, ay, ky, osk, yksityinen elinkeinonharjoittaja), joissa työskentelee enintään 5 henkilöä hakemuksen jättämishetkellä (sisältää yrittäjän ja yrittäjät) ja joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä. Avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää. Lisäksi usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin. 

Työntekijämäärää laskettaessa kokonaan lomautettuja työntekijöitä ei lasketa mukaan. Jos työntekijä tekee osittain töitä, niin hänet lasketaan mukaan tuntimäärän mukaisesti. Vuokratyöntekijöitä ei lasketa mukaan.

Tukea ei voida myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille.

Tuen saamisen keskeinen kriteeri on se, että yrityksellä on ollut liiketoimintaa, joka on häiriintynyt koronatilanteesta. Yrityksen taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos tiedot puuttuvat Patentti- ja rekisterihallituksesta, se ei ole este, jos löytyy muuta todistetta, että liikevaihtoa on ollut ennen koronavirusta. Tällaisessa tilanteessa asiakasta pyydetään toimittamaan tilintarkastajan lausunto, joka osoittaa asian.

Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin, eli tuen saanti edellyttää, että yritysten tulee pyrkiä uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan.

Avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Business Finland ja Finnvera.

Kunnat

Yksinyrittäjät voivat pian hakea tukea kunnilta koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin. Haku pyritään avaamaan kunnissa viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. 

Yksinyrittäjä voi hakea tukea yrityksensä sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Kunnille laaditaan tuen myöntämiseen käytännönläheiset ohjeet sekä valmis hakulomakepohja.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja.

Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. 

Jos tuki käytetään yrityksen kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaan. Jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu korvauksena työstä, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään.

TyEL-takaisinlaina

Yritysten TyEL-takaisinlainausta helpotetaan nostamalla Finnveran takaus 80 prosenttiin. Maksetuista TyEL-vakuutusmaksuista osa rahastoituu takaisinlainattavaan rahastoon. Takaisinlainaus edellyttää vakuutta, joka voi olla pankin, Finnveran tai Garantian takaus.

Teollisuussijoituksen jatkorahoitus asiakkailleen

Teollisuussijoitus on varautunut jatkorahoittamaan pääomasijoitusrahastoja ja kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Muut rahoituslähteet

Koronakriisissä on hyvä muistaa, että käytettävissä on kaikki normaalit rahoituslähteet, kuten rahoitusyhtiöt ja pääomarahoitus.