YRITTÄJÄT LUOVAT TYÖTÄ JA KASVUA

Suomen Yrittäjät haluaa, että 2020-luku on kasvun vuosikymmenen. Ilman kestävää kasvua on mahdoton nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Korkea työllisyysaste on välttämätön, jotta Suomi selviää 2020-luvulla ikääntymisen tuomista hoitotarpeen kuluista sekä pystyy panostamaan mm. sivistykseen ja puolustukseen.

Suomen Yrittäjät haastaa kaikki puolueet tarttumaan tähän kasvutavoitteeseen. Tuleva hallitus ei voi laskea politiikkaansa nykyisen kasvu- ja työllisyysuran varaan. 

Suomesta maailman paras maa yrittää

Suomi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa enemmän yrittäjiä ja yrityksiä. Se on tärkeää kaikille Suomessa, koska yrittäjät luovat työtä ja kasvua. 
Suomen tulee pyrkiä olemaan maailman paras maa yrittää. Tällä hetkellä Suomi on Maailman yrittäjyysvertailussa (Global Entrepreneurship Index) sijalla 12 ja Euroopassa sijalla 9. Sijaa ei ole helppo nostaa, sillä lähes kaikki maat haluavat vahvistaa yrittäjyyden olosuhteita. Jotta Suomen sijoitus nousee, pitää vahvistaa yrittäjyyden olosuhteita nopeammin kuin kilpailijamaissa. 

Ensi vuosikymmenen kasvupolitiikan tulee kannustaa yritystoimintaan ja sen kasvattamiseen sekä palkita yrittäjän riskin ottamisesta. 

Rohkeita uudistuksia

Yrittäjien tavoitteena on helpottaa yrittämistä ja työllistämistä. Yrittäjien kasvureseptillä varmistetaan, että Suomen talous kasvaa kestävästi, työllisyys vahvistuu ja hyvinvointivaltion perusta lujittuu. Yrittäjyys on Suomen vahva tukijalka, koska yrittäjät luovat työtä ja kasvua.

 

 
KANNUSTAVAN VEROJÄRJESTELMÄN

Yritysverotuksen on tuettava yrittäjyyttä, yrittäjän riskinottoa sekä yritystoiminnan kasvattamista.

 


 

PAREMPAA PERHEEN JA YRITTÄJYYDEN YHTEENSOVITTAMISTA SEKÄ TUKEA YRITTÄJIEN HYVINVOINTIIN

Yrittäjän hyvinvointi heijastuu vahvasti yrityksen hyvinvointiin. Haluamme, että sosiaaliturvamme kannustaa yrittäjyyteen ja työtekoon sekä mukautuu aikaan, jossa yrittäjän ja työntekijän roolit vaihtuvat tai menevät päällekkäin.

» Yrittäjän sosiaaliturvan kehittäminen, tiivistelmä

 


 

VÄHEMMÄN YRITYSSÄÄNTELYÄ 

Haluamme vähentää yrityksiin kohdistuvia sääntelykustannuksia neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä. Hillitsemme uutta sääntelyä ”kaksi yhdestä” -mallilla, jossa lainsäätäjän on leikattava yritysten sääntelykuluja kaksi euroa jokaista sääntelystä syntyvää euron lisäkustannusta kohden.

» Yritysmyönteinen sääntely, tiivistelmä

» Yrittäjän uusi mahdollisuus, tiivistelmä

 

 


 

ROHKEITA RAKENNEUUDISTUKSIA

Yrittäjien tavoitteena on helpottaa yrittämistä ja työllistämistä. Yrittäjien kasvureseptillä varmistetaan, että Suomen talous kasvaa kestävästi, työllisyys vahvistuu ja hyvinvointivaltion perusta lujittuu. Yrittäjyys on Suomen vahva tukijalka, koska yrittäjät luovat työtä ja kasvua. 

 


 

ENEMMÄN KANSAINVÄLISYYTTÄ

Kansainvälistyvät yritykset luovat kasvua koko Suomeen. Ulkomaisen työvoiman palkkaamista on helpotettava. Vahvempi Business Finland -verkosto tukee kaikenkokoisten yritysten kasvua. 

 


 

OSAAVAA TYÖVOIMAA JA TOIMIVIA TYÖMARKKINOITA

Elinikäinen oppiminen pidentää työuria ja varmistaa osaavan työvoiman muuttuvassa työelämässä. Yritysten ja oppilaitosten syvemmälle yhteistyölle parannamme nuorten työllistymistä. Haluamme, että yhä useammalla on toisen asteen tutkinto.

» Yrittäjämyönteinen korkeakoulu, tiivistelmä
» Osaamisen ekosysteemi, tiivistelmä

 


 

HALUATKO LUKEA LISÄÄ NÄISTÄ AIHEISTA?

Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma seuraaville hallituskausille koostuu eri aihepiirejä käsittelevistä esityksistä suomalaisen yhteiskunnan uudistamiseksi.

» Suomi 2025 tavoitteet
 

Kasva Suomi -uutiskirjeet

» Lue