ROHKEITA RAKENNEUUDISTUKSIA

Työmarkkinauudistuksia on tehtävä määrätietoisesti. Haluamme lisää sopimisen valtaa työpaikoille ja vahvempaa parlamentarismia. Työllistämisen helpottaminen, joustavuuden lisääminen, työllisyysasteen nostaminen, ja työpaikkojen kehittäminen ovat tärkeimpiä tavoitteitamme työllisyysasteen nostamiseksi. 
» Lue tiivistelmä

 


 

VÄHEMMÄN YRITYSSÄÄNTELYÄ 

Haluamme vähentää yrityksiin kohdistuvia sääntelykustannuksia neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä. Hillitsemme uutta sääntelyä kaksi yhdestä -mallilla, jossa lainsäätäjän on leikattava yritysten sääntelykuluja kaksi euroa jokaista sääntelystä syntyvää euron lisäkustannusta kohden.
» Lue tiivistelmä

 

 


 

OSAAVAA TYÖVOIMAA

Elinikäinen oppiminen pidentää työuria ja varmistaa osaavan työvoiman muuttuvassa työelämässä. Se on tärkeää myös yrittäjälle, jotta yrittäjän oma osaaminen kehittyy. Yritysten ja oppilaitosten syvemmällä yhteistyöllä parannamme nuorten työllistymistä ja ylläpidämme aikuisten osaamista. Haluamme, että yhä useammalla on toisen asteen tutkinto
» Lue tiivistelmä

 


 

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMISTA

Suomen on lisättävä panostuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Keskeisiä keinoja siihen ovat päästökauppa ja verotus. Myös uuden teknologian ja kiertotalouden avulla voidaan pienentää ilmastokuormaa.
» Lue tiivistelmä

 

 
KANNUSTAVAN VEROJÄRJESTELMÄN

Yritysverotuksen on tuettava yrittäjyyttä, yrittäjän riskinottoa sekä yritystoiminnan kasvattamista. Verotuksella on merkittävä vaikutus yrittäjän motivaatioon sekä haluun ja kykyyn kasvattaa yrityksiä investoimalla ja työllistämällä.
» Lue tiivistelmä

 


 

TUKEA YRITTÄJIEN HYVINVOINTIIN

Yrittäjän hyvinvointi heijastuu vahvasti yrityksen hyvinvointiin. Haluamme, että sosiaaliturvamme kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon sekä mukautuu myös aikaan, jossa yrittäjän ja työntekijän roolit vaihtuvat tai menevät päällekkäin.
» Lue tiivistelmä

 


 

ENEMMÄN KANSAINVÄLISYYTTÄ

Kansainvälistyvät yritykset luovat kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen. Ulkomaisen työvoiman palkkaamista on helpotettava. Vahvempi Business Finland -verkosto tukee kaikenkokoisten yritysten kasvua.
» Lue tiivistelmä

 


 

YRITTÄJÄLLE UUDEN MAHDOLLISUUDEN

Yrittäjälle pitää myös konkurssin tai tilapäisen taloudellisen kriisin jälkeen taata mahdollisuus uuteen alkuun. Nykyään yrittäjä kohtaa monia esteitä jatkaa liiketoimintaa, jos takana on konkurssi tai maksuhäiriömerkintä. Esteitä on sekä lainsäädännössä että käytännöissä.
» Lue tiivistelmä

 

 


 

ENEMMÄN MAAHANMUUTTAJAYRITTÄJYYTTÄ

Yrittäjiksi pyrkivien maahanmuuttajien kotoutumista ja kieliopintoja pitää helpottaa. Tarvitaan joustavuutta, jotta maahanmuuttajat pääsisivät nopeammin kiinni sekä elinkeinoon että suomalaiseen yhteiskuntaan. Työvoiman saatavuusharkinnasta tulisi luopua kokonaan.
» Lue tiivistelmä