Tavoitteena kestävän kasvun Eurooppa

Tulevat europarlamenttivaalit ovat tärkeät myös yrittäjille. Suomen Yrittäjät vaikuttaakin Euroopan unionin asioihin sekä Suomessa että Brysselissä, ja 115 000 jäsentämme tekevät meistä eurooppalaisittain ison elinkeinoelämän järjestön.

Euroopan unioni avaa yrityksille lähes 500 miljoonan kuluttajan kotimarkkinat. Suomi on osa unionia ja olemme kaikki EU:n kansalaisia. EU:n neljä vapautta eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus ovat lisänneet kansalaisten hyvinvointia sekä eurooppalaisten yritysten ja koko EU:n kilpailukykyä suhteessa globaaleihin markkinoihin.  

Euroopan unioni on myös suomalaisten yritysten kotimarkkina. Yritystemme viennistä noin 60 prosenttia suuntautuu muihin EU-maihin ja tuonnista 73 prosenttia tulee EU-alueen sisältä. Yhdenmukaiset EU-säännöt tarjoavat yhtenäisen yrittäjyyden toimintaympäristön. Tuotteet ja palvelut liikkuvat kohtuullisen vapaasti yli kansallisten rajojen ja sisämarkkinoilla vallitsee tasapuoliset kilpailuedellytykset.  

EU:ssa toimii yli 24 miljoonaa yritystä. Yrityksistä 99,7 prosenttia on pk-yrityksiä. Näistä valtaosa (94%) työllistää alle 10 työntekijää. Yksinyrittäjien merkitys on suuri, sillä ne muodostavat 61 prosenttia kaikista yrityksistä. Kolme työpaikkaa neljästä syntyy pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat eurooppalaisen työllisyyden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin paras turva.  

» Lue Yrittäjien EU-vaaliohjelma

 

 
KASVU TULEE SISÄMARKKINOILTA

Pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia on parannettava vahvistamalla sisämarkkinasääntöjä. Se avaa ovia myös laajempaan kansainvälistymiseen. Myös digitalisoitumista tulee edistää.

» Lue lisää
 

 

 
TYÖLLISTÄMINEN HELPOTTUU

Työllistämisen helpottaminen on tärkeä EU-sääntelyn tavoite. Työmarkkinoille ei tarvita lisää jäykkyyksiä, vaan yrityskohtaista työehtojen määrittelyä on edistettävä.

» Lue lisää

 

 
EU-VARAT TUKEVAT KASVUA

Yhteisten varojen käytön tulee tukea Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisiä elementtejä kuten talouskasvua, työllisyyttä ja pk-yritysten kilpailukyvyn kehitystä.

» Lue lisää

 

 
VÄHÄHIILINEN TALOUS EDISTYY

Yritykset ovat keskeisiä toimijoita ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja siihen on EU:ssa panostettava enemmän. Päästövähennykset pitää toteuttaa kustannustehokkaasti.

» Lue lisää

 

 
TALOUS LUO KESTÄVÄÄ KASVUA

EU:n rahoitussääntelyssä on kiinnitettävä aktiivisesti huomiota siihen, miten sääntely vaikuttaa asiakkaisiin. Talous- ja rahaliiton perusrakenteet on uudistettava.

» Lue lisää

 

 
SÄÄNTELY ON LAADUKASTA

EU-lainsäädännön pitää perustua aina huolelliseen vaikutusten arviointiin, jotta sääntelyllä vastataan yrittäjien ja kansalaisten todellisiin tarpeisiin ja yrittäjyyteen kannustetaan.

» Lue lisää

Suomen Yrittäjät on noin 115 000 jäsenellään eurooppalaisittain iso elinkeinoelämän järjestö. Vaikutamme Euroopan unionin asioihin niin Suomessa kuin Brysselissä. Suomen Yrittäjät kuuluu myös eurooppalaisten yrittäjäjärjestöjen yhteisöön. Eurooppa-järjestömme SMEUnited edustaa 12 miljoonaa eurooppalaista pientä ja keskisuurta yritystä. Suomen Yrittäjillä on Brysselissä oma toimisto, jonka kautta osallistumme jokapäiväiseen EU-edunvalvontatyöhön Brysselissä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Pohjoismaisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.