Etsi

Kasvuyrittäjyys

Yrittäjän kasvuhakuisuus on yrityksen toteutuneen kasvun tärkein yksittäinen selittäjä

Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys, jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 %.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yleisenä kriteerinä kasvuyrittäjyydelle käytetään juuri henkilöstön kasvua, mutta yritystoiminnan kasvua voidaan mitata myös liikevaihdolla. Esimerkiksi EK:n selvityksissä kasvuyrityksiksi on luokiteltu yritykset, jotka ovat lisänneet liikevaihtoaan vähintään kymmenen tai yli 30 prosenttia kolmena peräkkäisenä vuonna. Liikevaihdon nopea kasvu on paljon yleisempää kuin henkilöstömäärän kasvu yrityksissä. Kasvuyritystilastoissa ei kuitenkaan huomioida esimerkiksi yritysten rakenteissa tapahtuvia muutoksia, kuten fuusioita. Tämän vuoksi kasvuyrityksiä tunnistaminen voi olla tilastollisesti vaikeaa (Tilastokeskus). 

Kasvuyrittäjäverkoston kohderyhmänä ovat kaikki yritykset ja yrittäjät, joilla on kasvuhaluja.  Pk-yritysbarometrin mukaan erityisesti pienet yritykset hakevat kasvua: 53 prosenttia alle viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä kertoo haluavansa kasvaa. Start-upien lisäksi on tärkeä tunnistaa jo pidemmälle ehtineiden niin sanottujen scale up -yritysten kasvun mahdollisuudet, joiden kehittymiselle voi markkina-, sukupolvenvaihdos- tai muista syistä syntyä into kasvaa.

Suomen Yrittäjien ekonomin Petri Malisen esitys kasvuhakuisista yrityksistä vuoden 2018 Pk-yritysbarometrin valossa:

Kasvuhakuiset pk-yritykset -diasarja


Kasvuyrittäjäverkosto tukee kasvuhaluista yrittäjää kasvupolulla