FOORUMI KOULUTUSJOHDOLLE JA YRITTÄJILLE

Koulutusjohdon ja yrittäjien huipputapaaminen kokoaa yhteen oppilaitosjohtoa kaikilta asteilta, yrittäjiä sekä sidosryhmiä. Foorumi tarjoaa sinulle inspiroivaa osaamisen kehittämistä monialaisessa kollegajoukossa, yhdessä yrittäjien kanssa. Saat ajatuksia, askelmerkkejä ja verkostoja organisaatiosi yrittäjyyttä tukevan osaamisen johtamiseen. Koulutusjohdon foorumi on jatkoa Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaarille, johon osallistuu vuosittain useita satoja vaikuttajia ja yrittäjiä.

Foorumi on suunnattu koulutuksen eri tason johtotehtävissä toimiville, luottamushenkilöjohdolle, yrittäjyysvastaaville sekä oppilaitosyhteistyöstä kiinnostuneille yrittäjille ja yrittäjyyttä tukeville sidosryhmille. Parhaimman hyödyn tapahtumasta saa osallistumalla yhdessä kollegojen kanssa.

 

Herättele uusia ajatuksia, kyseenalaista totuttuja toimintatapoja ja lähde mukaan rakentamaan  yrittäjyyden yhteistyöverkostoja oppilaitosten, korkeakoulujen ja pk-yritysten välillä.


AJATUKSIA YRITTÄJYYDEN JOHTAMISEEN TARJOAVAT mm.

Toimitusjohtaja Joni Kettunen
Firstbeat Technologies Ltd

Ylijohtaja Mika Tammilehto
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjät

KOULUTUSJOHTO & YRITTÄJÄT — ASKELMERKIT YHTEISTYÖHÖN

Suomen Yrittäjät on asettanut neljä askelmerkkiä, joiden avulla johdat organisaatiosi yrittäjyysstrategiaa. Koulutusjohdon foorumista löydät parhaita käytänteitä ja välineitä askelmerkkien toteuttamiseen.

Työntekijän osaaminen

Yrittäjyyshenkisyys, yritteliäisyys ja halu kehittyä kantavat läpi elämän. Oppilaitosten ja yritysten tiivis yhteistyö tukee oppijoiden polkua työelämään ja mahdollistaa pk-yrityksille hyvää työvoimaa, jonka vahvuutena on yleissivistys, yleiset ammatilliset valmiudet ja yrityskohtainen osaaminen. 

 

Uusi yrittäjyys 

 Yrittäjyystietojen, -taitojen,-valmiuksien ja -toiminnan kehittäminen antaa eväät uuden yrittäjyyden luomiseen ja sukupolvenvaihdoksiin.

 

Yrittäjän osaaminen

Yrittäjän oma kasvava ammatillinen osaaminen ja yrittäjyysosaaminen tukee yrityksen kasvua ja uusiutumista.

 

Yrityksen uusiutumiskyky

Oppilaitosten ja korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut ovat polttoainetta pk-yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle.

 TAPAHTUMAPAIKKA