Etsi

Tutustu kuntapäättäjän hankintaoppaaseen!

Uusilla valtuutetuilla on valtaa itse vaikuttaa siihen, miten oman kaupungin tai kunnan hankinnat tehdään. Julkiset hankinnat kannattaa jakaa pienempiin osiin ja asettaa kriteerit sellaisiksi, että pienetkin yritykset pystyvät ne täyttämään. Lue vinkit oppaasta.

» Kuntapäättäjän hankintaopas


 

Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelut

Jokainen yritys tarvitsee jossakin kohti elinkaartaan neuvontaa ja ohjausta: perustamisvaiheessa, tuotekehityksessä, kasvussa tai kansainvälistymisessä. Lähes jokainen yritys tarvitsee vähintäänkin erilaisia lupia. Yrityspalvelut ovat kunnassa yrittäjän lähipalvelu.

Suomen Yrittäjät esittää tuoreessa ”Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu” -raportissaan, miten nämä palvelut tulisi tulevaisuudessa järjestää. Raportti on keskustelunavaus jokaiselle yrityspalveluita tuottavalle taholle. Se käsittelee myös maakunnallisten ja valtakunnallisten palveluiden tuottamisesta.

Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu (pdf)
Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu (e-julkaisu)


 

KATSO KUNTASI YRITTÄJÄVALTUUTETUT

Erinomainen tulos: 23 prosenttia valtuutetuista yrittäjiä

Yrittäjät menestyivät kuntavaaleissa erinomaisesti: 23 prosenttia valtuutetuista on yrittäjiä. – Olemme erittäin iloisia siitä, että äänestäjät ovat luottaneet laajalti yrittäjäehdokkaisiin. Äänestäjät tietävät, että yrittäjät osaavat rakentaa elinvoimaa myös paikallisesti, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

Lue lisää: Erinomainen tulos: 23 prosenttia valtuutetuista yrittäjiä


ILMOITTAUDU YRITTÄJÄVALTUUTETUN ILTAAN 7.9.!

Kunta ei pärjää, jos siellä ei ole vetovoimaisia yrityksiä. Tapahtuman tavoite on tarjota tukea ja virikkeitä yrittäjävaltuutetun vaikuttamistyöhön kotiseudullaan. Suomen Yrittäjät antaa kuntapäättäjille neuvoa ja ratkaisuja yritysten pärjäämiseksi ja houkuttelemiseksi kuntaan.

Tilaisuus sisältää valtakunnallisen osuuden ja alueelliset tilaisuudet. Suomen Yrittäjien valtakunnallinen osuus on seurattavissa verkossa. Yrittäjien aluejärjestöt päättävät oman tilaisuutensa toteutustavasta.

Lue lisää ja ilmoittaudu: Yrittäjävaltuutettujen ilta


 

HYÖDYNNÄ: EI KUNTAA ILMAN YRITYKSIÄ -OHJELMA

Kunta ei pärjää, jos siellä ei ole vetovoimaisia yrityksiä. Suomen Yrittäjien julkaisu Ei kuntaa ilman yrityksiä -ohjelma tarjoaa kuntapäättäjälle ratkaisut yritysten pärjäämiseksi. Ohjelma sopii työkirjaksi kuntapäättäjälle elinvoimaa edistävien ratkaisujen toimenpanemiseksi.

» Tutustu Ei kuntaa ilman yrityksiä -ohjelmaan
» Tutustu kuntavaalisivustoon


10 404 YRITTÄJÄÄ VASTASI YRITTÄJIEN KUNTABAROMETRI
–KYSELYYN

– Laaja vastaajamäärä kertoo, että yrittäjät arvostavat kuntia ja näkevät niillä suuren merkityksen yrittäjyyden edistämisessä. Siksi haluamme panostaa vahvasti kuntien ja yrittäjäjärjestön yhteistyöhön, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.  

Lue tiedote: Yli 10 000 yrittäjää vastasi: kunnille kiitosta infrasta, tehottomuus mättää kuntapäätöksenteossa

Valtakunnallinen raportti (pdf-kalvosarja)

Kuntakohtaiset raportit (pdf-kalvosarjat)

Tiivistelmä

 Korona-aiheisten lisäkysymysten tulokset (pdf) julkaistiin 19.5.


SUOMEN YRITTÄJÄT KUNTAMARKKINOILLA

» Osallistu tietoiskuihin


SUOMI ON YRITYSTENSÄ SUMMA 2.0

Suomen Yrittäjien aluekehittämisohjelma antaa konkreettisia työkaluja yrittäjäjärjestön luottamushenkilöille ja jokaiselle aluevaikuttajalle elinvoimaisen Suomen rakentamiseksi. Ohjelma soveltuu aluekehittämisen käsikirjaksi kenelle tahansa. Ohjelmaan on päivitetty uusi koronaekstra joulukuussa 2020.

» Suomi on yritystensä summa 2.0 -julkaisu (pdf)
» Suomi on yritystensä summa 2.0 -julkaisu (e-julkaisu)


YRITTÄJIEN JA KUNTALIITON SUOSITUKSET

Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteistyön tarkoituksena on antaa suosituksia kuntien ja yrittäjien yhteistyöhön koronakriisin jälkeiseen jälleenrakennukseen. Tavoit­teena on yritysten toimintaedellytysten palauttaminen, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Hyödynnä: 
Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille kriisistä palautumiseen

Lue tiedote:
Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto suosittelevat kunnille toimia kriisistä ulos  
 


KUNTAYHTIÖT POIS MARKKINOITA HÄIRITSEMÄSTÄ

Elinkeinoelämän järjestöt esittävät, että kuntien mahdollisuuksia toimia markkinoilla tulee kaventaa, eikä kunnilla tule olla mahdollisuutta tehdä hankintoja omilta yhtiöiltään ilman kilpailutusta.

» Tutustu Kuntien liiketoiminta -raporttiin.

» Tiedote: Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen vaatimus: Kuntayhtiöt pois markkinoita häiritsemästä


TUKEA JA PALVELUITA YRITTÄJÄLLE JA KUNTAVAIKUTTAJILLE KRIISIN AIKANA

Kerromme ja neuvomme, mitä juuri yrittäjän pitää tietää koronasta. Olemme koonneet yrittäjille koronaan liittyvät tiedot ja aineistot: yrittajat.fi/korona.

Yrittäjäjärjestöltä ja Kuntaliitolta yhteissuositukset

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat laatineet yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi. Tavoite on turvata yritysten toimintaedellytykset, alueiden työpaikat ja kuntien elinvoima. 

Suositukset käsittelevät erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita, julkisten hankintojen toteuttamista, joustomahdollisuuksia vuokrasaatavissa sekä yrittäjien ja kuntajohdon vuoropuhelun käynnistämistä.

Hyödynnä suosituksia » 


YRITTÄJÄ, KATSO OMAN ALUEESI KORONANEUVONTA TÄÄLTÄ!

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä.

Konkreettisena toimena olemme yhteistyössä organisoineet, että kehitysyhtiöiden uusyrityskeskuksien yritysneuvojat suuntavat voimavarat vaikeuksissa olevien yritysten auttamiseen. Näiden alueellisten yritysneuvontapalveluiden lista löytyy nyt osoitteesta www.yrittajat.fi/korona-alueneuvonta  

Suomen Yrittäjien koko maan kattava hankintaneuvontaverkosto neuvoo yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa. Neuvojien yhteystiedot yrittajat.fi/hankintaneuvonta.

» Uutinen organisaatioiden yhteistyöstä


ELINVOIMA HANKINNOISTA

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Jokaisen julkisen hankkijan kannattaa omaksua lain tarkoitus.

Kuntavaikuttajan kannattaa hyödyntää hankinnat myös aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluina. Lue Suomen Yrittäjien konkreettiset ratkaisut kunnille.

» Elinvoima hankinnoista -julkaisu (pdf)
» Elinvoimia hankinnoista (E-julkaisu)

» Julkiset ostot jaettava osiin, lakia noudatettava (tiedote)

 

PALVELUSETELIN HYÖDYT KOKO SUOMEN KÄYTTÖÖN

Palvelusetelin käyttö vähäistä, vain 1 % sote-menoista. Mielestämme velvottavuutta palvelusetelin käyttöön pitäisi lisätä lakivelvoitteella.

Kuntapäättäjien kannattaa tutustuva palveluseteleiden vaikutuksiin nykyistä tarkemmin. On hämmästyttävää, että kunnista jopa 80 prosenttia ei tiedä, onko palveluseteleiden käyttö vaikuttanut kunnan talouteen.

» Lue tulokset materiaalipankista

» Lue uutinen:
  Suomen Yrittäjät vaatii lisäeuroja palveluseteleihin

» Lue tiedote:
Hoitotakuun laajennus onnistuu vain lisäämällä palvelusetelin käyttöä