Etsi

EI KUNTAA ILMAN YRITYKSIÄ
– KUNTAVAALIOHJELMA ON JULKISTETTU

Kunta ei pärjää, jos siellä ei ole vetovoimaisia yrityksiä. Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelma Ei kuntaa ilman yrityksiä tarjoaa ehdokkaalle ja äänestäjälle ratkaisut yritysten pärjäämiseksi.

» Tutustu kuntavaaliohjelmaan
» Tutustu kuntavaalisivustoon
» Tiedote kuntavaaliohjelmasta


VALITSE TYÖTÄ JA ELINVOIMAA KUNTIIN – VERKKOTILAISUUS

 Verkkotilaisuuden järjestävät tiistaina 16.3. 14.30–16.00 yhteistyössä Suomen Yrittäjät, Maa- ja metsätaloustuottejain Keskusliitto MTK ja Suomalaisen Työn Liitto.

Tilaisuus on tarkoitettu kuntapäättäjille ja luottamushenkilöille sekä kuntavaaliehdokkaille. Tilaisuus toteutetaan Microsoft Teamsissa.

» Ohjelma ja ilmoittautuminen


KATSO TALLENNE KUNNALLISJOHDON SEMINAARISTA 2020


SUOMI ON YRITYSTENSÄ SUMMA 2.0

Suomen Yrittäjien aluekehittämisohjelma antaa konkreettisia työkaluja yrittäjäjärjestön luottamushenkilöille ja jokaiselle aluevaikuttajalle elinvoimaisen Suomen rakentamiseksi. Ohjelma soveltuu aluekehittämisen käsikirjaksi kenelle tahansa. Ohjelmaan on päivitetty uusi koronaekstra joulukuussa 2020.

» Suomi on yritystensä summa 2.0 -julkaisu (pdf)
» Suomi on yritystensä summa 2.0 -julkaisu (e-julkaisu)


10 404 YRITTÄJÄÄ VASTASI YRITTÄJIEN KUNTABAROMETRI
–KYSELYYN

– Laaja vastaajamäärä kertoo, että yrittäjät arvostavat kuntia ja näkevät niillä suuren merkityksen yrittäjyyden edistämisessä. Siksi haluamme panostaa vahvasti kuntien ja yrittäjäjärjestön yhteistyöhön, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.  

Lue tiedote: Yli 10 000 yrittäjää vastasi: kunnille kiitosta infrasta, tehottomuus mättää kuntapäätöksenteossa

Valtakunnallinen raportti (pdf-kalvosarja)

Kuntakohtaiset raportit (pdf-kalvosarjat)

Tiivistelmä

 Korona-aiheisten lisäkysymysten tulokset (pdf) julkaistiin 19.5.


YRITTÄJIEN JA KUNTALIITON SUOSITUKSET

Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteistyön tarkoituksena on antaa suosituksia kuntien ja yrittäjien yhteistyöhön koronakriisin jälkeiseen jälleenrakennukseen. Tavoit­teena on yritysten toimintaedellytysten palauttaminen, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Hyödynnä: 
Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille kriisistä palautumiseen

Lue tiedote:
Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto suosittelevat kunnille toimia kriisistä ulos  
 


YRITTÄJÄT KIITTÄVÄT KUNTIA KORONATIEDOTTAMISESTA, MUTTA KILPAILUTUKSISSA PARANNETTAVAA

Suomen Yrittäjät kysyi yrittäjiltä yrityksen ja kotikunnan suhteesta laajassa Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä. Kysely avattiin ennen koronakriisin puhkeamista, mutta kriisin iskettyä kyselyyn lisättiin kysymyksiä koronasta. Koronakysymyksiin ehdittiin saada 4268 vastausta. Kaikki kuntabarometrin tulokset julkistetaan 9.6. 

Tiedotus ja yhteistyö ok, kilpailutuksissa ja joustoissa rutkasti parantamisen varaa. Näin voi tiivistää tulokset, kun yli 4200 yrittäjää eri puolilta Suomea kertoivat kokemuksistaan kuntien koronatoimista Suomen Yrittäjien kyselyssä. 

Tiedote: Yrittäjät eri puolilla Suomea kiittävät kuntia koronatiedottamisesta mutta moittivat kilpailutuksia 
Kalvosarja: Kuntabarometrin koronakysymysten tulokset
Kalvosarja: Mitä korona tarkoittaa yrittäjille? / Mikael Pentikäinen Koronawebinaari 19.5.2020
Kalvosarja: Alueilla yhteistä selviytymistarinaa rakentamaan / Anssi Kujala Koronawebinaari 19.5.2020

Kalvosarja: Julkiset hankinnat liikkeelle koronakriisin aikana, 20.5.2020
Kalvosarja: Kriisirahoitus ELY-näkökulmasta, Pasi Patrikainen, 20.5.2020
Kalvosarja: Koronawebinaarin loppuyhteenveto, Anssi Kujala, 20.5.2020


KUNTAYHTIÖT POIS MARKKINOITA HÄIRITSEMÄSTÄ

Elinkeinoelämän järjestöt esittävät, että kuntien mahdollisuuksia toimia markkinoilla tulee kaventaa, eikä kunnilla tule olla mahdollisuutta tehdä hankintoja omilta yhtiöiltään ilman kilpailutusta.

» Tutustu Kuntien liiketoiminta -raporttiin.

» Tiedote: Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen vaatimus: Kuntayhtiöt pois markkinoita häiritsemästä


TUKEA JA PALVELUITA YRITTÄJÄLLE JA KUNTAVAIKUTTAJILLE KRIISIN AIKANA

Kerromme ja neuvomme, mitä juuri yrittäjän pitää tietää koronasta. Olemme koonneet yrittäjille koronaan liittyvät tiedot ja aineistot: yrittajat.fi/korona.

Yrittäjäjärjestöltä ja Kuntaliitolta yhteissuositukset

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat laatineet yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi. Tavoite on turvata yritysten toimintaedellytykset, alueiden työpaikat ja kuntien elinvoima. 

Suositukset käsittelevät erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita, julkisten hankintojen toteuttamista, joustomahdollisuuksia vuokrasaatavissa sekä yrittäjien ja kuntajohdon vuoropuhelun käynnistämistä.

Hyödynnä suosituksia » 


YRITTÄJÄ, KATSO OMAN ALUEESI KORONANEUVONTA TÄÄLTÄ!

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä.

Konkreettisena toimena olemme yhteistyössä organisoineet, että kehitysyhtiöiden uusyrityskeskuksien yritysneuvojat suuntavat voimavarat vaikeuksissa olevien yritysten auttamiseen. Näiden alueellisten yritysneuvontapalveluiden lista löytyy nyt osoitteesta www.yrittajat.fi/korona-alueneuvonta  

Suomen Yrittäjien koko maan kattava hankintaneuvontaverkosto neuvoo yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa. Neuvojien yhteystiedot yrittajat.fi/hankintaneuvonta.

» Uutinen organisaatioiden yhteistyöstä


ELINVOIMA HANKINNOISTA

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Jokaisen julkisen hankkijan kannattaa omaksua lain tarkoitus.

Kuntavaikuttajan kannattaa hyödyntää hankinnat myös aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluina. Lue Suomen Yrittäjien konkreettiset ratkaisut kunnille.

» Elinvoima hankinnoista -julkaisu (pdf)
» Elinvoimia hankinnoista (E-julkaisu)

» Julkiset ostot jaettava osiin, lakia noudatettava (tiedote)

 

TIETOISKU: JULKISISTA HANKINNOISTA UUTTA BISNESTÄ YRITTÄJILLE


PALVELUSETELIN HYÖDYT KOKO SUOMEN KÄYTTÖÖN

Palvelusetelin käyttö vähäistä, vain 1 % sote-menoista. Mielestämme velvottavuutta palvelusetelin käyttöön pitäisi lisätä lakivelvoitteella.

Kuntapäättäjien kannattaa tutustuva palveluseteleiden vaikutuksiin nykyistä tarkemmin. On hämmästyttävää, että kunnista jopa 80 prosenttia ei tiedä, onko palveluseteleiden käyttö vaikuttanut kunnan talouteen.

» Lue tulokset materiaalipankista

» Lue uutinen:
  Suomen Yrittäjät vaatii lisäeuroja palveluseteleihin

» Lue tiedote:
Hoitotakuun laajennus onnistuu vain lisäämällä palvelusetelin käyttöä