Etsi

SUOMEN YRITTÄJIEN KUNTAVAALIOHJELMAN LUONNOS

Kaipaamme palautettasi Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelman luonnoksesta!

Tämän linkin takaa löydät luonnoksen Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelmaksi.

Haluamme saada monipuolisesti yrittäjäjärjestökentän näkemyksen lopulliseen ohjelmaan, toivoisimme sinun antavan palautteesi luonnoksesta vastaamalla tähän Webropol-kyselyyn 30.9.2020 mennessä.

Yrittäjien kuntavaaliohjelma julkistetaan 17.11.2020. Ohjelmasta tehdään myös helppo- ja nopealukuinen tiivistelmä ehdokkaiden käyttöön.


KUNNALLISJOHDON SEMINAARI 2020 VERKOSSA

Koronan vuoksi Kunnallisjohdon seminaarin live-tapahtuma siirtyy järjestettäväksi 3.–4.6.2021 Finlandia-talossa.

17. marraskuuta järjestetään kuitenkin verkossa laadukas tapahtuma, johon kannattaa osallistua. Tapahtuma on maksuton.


SUOMEN YRITTÄJÄT KUNTAMARKKINOILLA 2020

Osallistu verkossa Kuntamarkkinoilla järjestettäviin Yrittäjien tietoiskuihin. Tietoiskuissa kerrotaan ratkaisut julkisten hankintojen toteuttamiseksi ja maakunnallisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanemiseksi.

» Lue lisää tietoiskuista ja Yrittäjien palveluista kunnille


10 404 YRITTÄJÄÄ VASTASI YRITTÄJIEN KUNTABAROMETRI
–KYSELYYN

– Laaja vastaajamäärä kertoo, että yrittäjät arvostavat kuntia ja näkevät niillä suuren merkityksen yrittäjyyden edistämisessä. Siksi haluamme panostaa vahvasti kuntien ja yrittäjäjärjestön yhteistyöhön, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.  

Lue tiedote: Yli 10 000 yrittäjää vastasi: kunnille kiitosta infrasta, tehottomuus mättää kuntapäätöksenteossa

Valtakunnallinen raportti (pdf-kalvosarja)

Kuntakohtaiset raportit (pdf-kalvosarjat)

Tiivistelmä

 Korona-aiheisten lisäkysymysten tulokset (pdf) julkaistiin 19.5.


SUOMI ON YRITYSTENSÄ SUMMA 2.0

Suomen Yrittäjien aluekehittämisohjelma antaa konkreettisia työkaluja yrittäjäjärjestön luottamushenkilöille ja jokaiselle aluevaikuttajalle elinvoimaisen Suomen rakentamiseksi. Ohjelma soveltuu aluekehittämisen käsikirjaksi kenelle tahansa.

» Suomi on yritystensä summa 2.0 -julkaisu (pdf)
» Suomi on yritystensä summa 2.0 -julkaisu (e-julkaisu)


YRITTÄJIEN JA KUNTALIITON SUOSITUKSET

Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteistyön tarkoituksena on antaa suosituksia kuntien ja yrittäjien yhteistyöhön koronakriisin jälkeiseen jälleenrakennukseen. Tavoit­teena on yritysten toimintaedellytysten palauttaminen, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Hyödynnä: 
Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille kriisistä palautumiseen

Lue tiedote:
Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto suosittelevat kunnille toimia kriisistä ulos  
 


YRITTÄJÄT KIITTÄVÄT KUNTIA KORONATIEDOTTAMISESTA, MUTTA KILPAILUTUKSISSA PARANNETTAVAA

Suomen Yrittäjät kysyi yrittäjiltä yrityksen ja kotikunnan suhteesta laajassa Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä. Kysely avattiin ennen koronakriisin puhkeamista, mutta kriisin iskettyä kyselyyn lisättiin kysymyksiä koronasta. Koronakysymyksiin ehdittiin saada 4268 vastausta. Kaikki kuntabarometrin tulokset julkistetaan 9.6. 

Tiedotus ja yhteistyö ok, kilpailutuksissa ja joustoissa rutkasti parantamisen varaa. Näin voi tiivistää tulokset, kun yli 4200 yrittäjää eri puolilta Suomea kertoivat kokemuksistaan kuntien koronatoimista Suomen Yrittäjien kyselyssä. 

Tiedote: Yrittäjät eri puolilla Suomea kiittävät kuntia koronatiedottamisesta mutta moittivat kilpailutuksia 
Kalvosarja: Kuntabarometrin koronakysymysten tulokset
Kalvosarja: Mitä korona tarkoittaa yrittäjille? / Mikael Pentikäinen Koronawebinaari 19.5.2020
Kalvosarja: Alueilla yhteistä selviytymistarinaa rakentamaan / Anssi Kujala Koronawebinaari 19.5.2020

Kalvosarja: Julkiset hankinnat liikkeelle koronakriisin aikana, 20.5.2020
Kalvosarja: Kriisirahoitus ELY-näkökulmasta, Pasi Patrikainen, 20.5.2020
Kalvosarja: Koronawebinaarin loppuyhteenveto, Anssi Kujala, 20.5.2020


TUKEA JA PALVELUITA YRITTÄJÄLLE JA KUNTAVAIKUTTAJILLE KRIISIN AIKANA

Kerromme ja neuvomme, mitä juuri yrittäjän pitää tietää koronasta. Olemme koonneet yrittäjille koronaan liittyvät tiedot ja aineistot: yrittajat.fi/korona.

Yrittäjäjärjestöltä ja Kuntaliitolta yhteissuositukset

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat laatineet yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi. Tavoite on turvata yritysten toimintaedellytykset, alueiden työpaikat ja kuntien elinvoima. 

Suositukset käsittelevät erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita, julkisten hankintojen toteuttamista, joustomahdollisuuksia vuokrasaatavissa sekä yrittäjien ja kuntajohdon vuoropuhelun käynnistämistä.

Hyödynnä suosituksia » 


YRITTÄJÄ, KATSO OMAN ALUEESI KORONANEUVONTA TÄÄLTÄ!

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Suomen Uusyrityskeskukset ovat syventäneet yhteistyötä koronakriisissä.

Konkreettisena toimena olemme yhteistyössä organisoineet, että kehitysyhtiöiden uusyrityskeskuksien yritysneuvojat suuntavat voimavarat vaikeuksissa olevien yritysten auttamiseen. Näiden alueellisten yritysneuvontapalveluiden lista löytyy nyt osoitteesta www.yrittajat.fi/korona-alueneuvonta  

Suomen Yrittäjien koko maan kattava hankintaneuvontaverkosto neuvoo yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa. Neuvojien yhteystiedot yrittajat.fi/hankintaneuvonta.

» Uutinen organisaatioiden yhteistyöstä


YKSINYRITTÄJÄTUKEA ON MAHDOLLISTA HAKEA 30.9. SAAKKA

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin. Kunnat tiedottavat tuesta. Yksinyrittäjätukea voi saada myös eläketuloa saava yrittäjä. 

»  Lue lisää


ELINVOIMA HANKINNOISTA

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Jokaisen julkisen hankkijan kannattaa omaksua lain tarkoitus.

Kuntavaikuttajan kannattaa hyödyntää hankinnat myös aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluina. Lue Suomen Yrittäjien konkreettiset ratkaisut kunnille.

» Elinvoima hankinnoista -julkaisu (pdf)
» Elinvoimia hankinnoista (E-julkaisu)

» Julkiset ostot jaettava osiin, lakia noudatettava (tiedote)

 

TIETOISKU: JULKISISTA HANKINNOISTA UUTTA BISNESTÄ YRITTÄJILLE


PALVELUSETELIN HYÖDYT KOKO SUOMEN KÄYTTÖÖN

Palvelusetelin käyttö vähäistä, vain 1 % sote-menoista. Mielestämme velvottavuutta palvelusetelin käyttöön pitäisi lisätä lakivelvoitteella.

Kuntapäättäjien kannattaa tutustuva palveluseteleiden vaikutuksiin nykyistä tarkemmin. On hämmästyttävää, että kunnista jopa 80 prosenttia ei tiedä, onko palveluseteleiden käyttö vaikuttanut kunnan talouteen.

» Lue tulokset materiaalipankista

» Lue uutinen:
  Suomen Yrittäjät vaatii lisäeuroja palveluseteleihin

» Lue tiedote:
Hoitotakuun laajennus onnistuu vain lisäämällä palvelusetelin käyttöä