Kunnat ja Yrittäjyys | Yrittajat.fi

Etsi

VALINNANVAPAUSLAKI ON HYVÄ POHJA PAREMPIIN SOTE-PALVELUIHIN

Julkistettu valinnanvapauslakiluonnos antaa hyvän mahdollisuuden uudistaa Suomen sote-järjestelmää. Siinä nähdään pk-yrittäjyyden mahdollisuudet sote-palveluiden tuotannossa. Luonnos jättää paljon päätösvaltaa maakunnille. Maakuntapäättäjien on tulevaisuudessa varmistettava, että asiakas voi valita myös paikallisen sote-yrittäjän palveluita.

» Lue lisää


PALVELUSETELI JA HANKINNAT KIINNOSTIVAT KUNTAMARKKINOILLA

Suomen Yrittäjät nostivat tämän syksyn Kuntamarkkinoilla keskusteluun hyvät hankinnat ja palvelusetelien mahdollisuudet. Teemat kiinnostivat laajasti. Hankinnat ovat kunnissa joka päiväistä arkea. Yhä useampi kunta näkee niiden elinkeinopoliittisen voiman ja haluaa sitä hyödyntää.

Tuttu palvelusetelin on saamassa yhä lisää kannatusta soten lähipalvelujen vahvistamisessa sekä laajemminkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Katso tietoiskumateriaalimme tästä:

» Palveluseteli — paras tapa valmistautua sote-uudistukseen
» Hankin hyvin — Yrittäjien hankintaneuvonta auttaa
» Faktaa palvelusetelistä ja hankinnoista

      

KÄSIKIRJA KUNTA- JA MAAKUNTASTRATEGIAAN

Käsikirja pohtii kunta- ja maakuntastrategiaa yrittäjien ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Tavoitteemme on antaa työkaluja yrittäjyyttä edistävän strategian rakentamiseen sekä yrittäjät huomioivaan valmisteluun ja päätöksentekoon.

» Käsikirja kuntastrategiaan
 
» Käsikirja maakuntastrategiaan


VALINNANVAPAUSLAKI ON KOHTUULLINEN — EDUSKUNTAKÄSITTELYYN JÄI KORJATTAVAA

— Uudistus on välttämätön, jotta hallituksen asettamat tehokkuus- ja tuottavuustavoitteet voidaan saavuttaa. Nyt esitetty kokonaisuus kohtuullinen, mutta sitä on pakko eduskunnassa korjata, jotta pk-yritykset pysyvät mukana, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjä Jyrki Mäkynen kommentoi hallituksen esitystä valinnanvapauslainsäädännöksi.

» Lue lisää


YRITTÄJÄT PELASTAVAT SOTEN 

Kaikista Suomen sosiaali- ja terveysalan yrityksistäkin enemmistö on pk-yrityksiä. 

Katso tarkemmin yritysten jakaumia mm. toimialan, yrityskoon ja työllistämtämisen mukaan klikkaamalla oheista kuvaa.


Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto:

MAAKUNTIEN JA KUNTIEN HYÖDYNNETTÄVÄ YRITTÄJYYDEN ELINVOIMA

Suomen Yrittäjien hallitus on tyytyväinen siihen, että hallitus vie sote- ja maakuntauudistusta määrätietoisesti eteenpäin. Uudistus merkitsee sote-palveluiden ja muiden maakuntien vastuulle tulevien palveluiden tehostamista. Yrittäjien mielestä uudistuksen tavoitteet ovat oikeita. Vain järjestelmää tehostamalla saadaan rahat riittämään hyvinvointivaltion ylläpitämiseen.

» Lue kannanotto


KANSALAISILTA VAHVA TUKI VALINNANVAPAUDELLE JA YRITTÄJYYDELLE

70 prosenttia suomalaisista pitää valinnanvapautta sote-palveluissa tärkeänä. Enemmistö kansalaisista haluaa myös käyttää valinnanvapautta palvelukohtaisesti. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Tuhat suomalaista -tutkimuksesta.

Tuhat suomalaista -tutkimuksessa kysyttiin, haluavatko suomalaiset saada kaikki valinnanvapauden piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut samalta tuottajalta vai valita erikseen peruspalvelujensa ja muiden valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujensa tuottajan. Näitä palveluja voisi olla esimerkiksi fysioterapia, kotiin tuotavat hoivapalvelut, kaihileikkaus tai luomenpoisto. 54 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa valita vapaasti valinnanvapauden piiriin kuuluvat lisäpalvelut eri tuottajilta.

— Tulos antaa vahvan tuen valinnanvapausmallille, jossa asiakas saa valitsemastaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksesta käytetyimmät sote-palvelut ja valitsee muut valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut erikseen palvelu/asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin avulla, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Valinnanvapauden tärkeys vaihtelee hieman sukupuolen ja iän suhteen, mutta kaikissa ryhmissä selkeästi yli 60 prosenttia pitää valinnanvapautta tärkeänä. Erityisen tärkeäksi valinnanvapauden kokevat naiset sekä yli 55-vuotiaat.

Asuinpaikka sen sijaan ei juurikaan vaikuta. Valinnanvapautta pitävät tärkeänä niin isoissa kaupungeissa kuin pienissä kunnissa asuvat. Runsas kolmannes vastaajista odottaa valinnanvapauden parantavan sote-palveluja.

— Valinnanvapaudessa tehdään parhaillaan tärkeitä linjauksia. Ratkaisut on toteutettava niin, että valinnanvapaus toteutuu koko Suomessa, Pentikäinen sanoo.

Näin tutkittiin

 • IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä osana IROResearch Oy:n valtakunnallista kuluttajapaneelia.
 • Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.
 • Sote- ja valinnanvapauskysymykset tilasi Suomen Yrittäjät.
 • Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.
 • Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 2.–14.12.2016.
 • Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 prosenttiyksikköä.
   

Katso video: Näin toimii valinnanvapaus


VALINNANVAPAUS SOTE-UUDISTUKSEN TÄRKEIN ELEMENTTI

 

Koko sote-uudistuksessa tärkeintä on se, että tuleva valinnanvapauslainsäädäntö varmistaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumisen kaikkialla Suomessa. Se onnistuu vain, jos myös pienille yrityksille taataan mahdollisuus tarjota palveluitaan.

» Tiedote: Valinnanvapaus sote-uudistuksen tärkein elementti 

Suomen Yrittäjien valinnanvapausmalli

 • Julkisten eli verorahoistamme maksettujen sote-palvelujen järjestäjä, tuleva maakunta ja valvontaviranomaiset varmistavat, että palveluntuottajat täyttävät laatuvaatimukset.
 • Asiakas valitsee peruspalveluidensa tuottajan listautumalla palveluntuottajan asiakkaaksi. Tämän valinnan asiakas tekee jo ennen kuin hänellä on palvelujen tarvetta.
 • Palveluntuottaja saa listautumisen perusteella perusrahoituksen, jolla hän tuottaa nuo palvelut asiakkaalle.
 • Palveluntuottaja arvioi mahdollisten lisäpalvelujen tarpeen ja hakee niihin tarvittaessa palvelusetelin.
 • Asiakas valitsee palvelusetelin avulla valinnanvapauden piiriin kuuluvien lisäpalveluiden tuottajan. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi fysioterapia, asumispalvelut ja kaikki kotiin vietävät palvelut.
 • Esimerkiksi suun terveydenhuollon palveluille voidaan toteuttaa oma palveluketju palvelusetelillä.

 
» Suomen Yrittäjien valinnanvapausmalli

» Lue lisää


OMATIIMI ON OIKEAA KOKOA

Suomen Yrittäjien mielestä valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen purkamista selvittäneen työryhmän ehdotus väestövastuullisesta sote-keskuksesta ei sovi Suomeen. Sillä luotaisiin selkeästi vain isojen toimijoiden markkinat ja valinnanvapaus toteutuisi vain suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa.

— Brommelsin työryhmän maaliskuussa julkaisemista vaihtoehdoista Omatiimi-malli on lähinnä oikeaa. Se mahdollistaisi valinnanvapauden ja lähipalvelut koko Suomessa ja olisi paras myös kotimaisten pk-yritysten näkökulmasta. Toivottavasti hallitus pysyy linjassaan ja ottaa pk-yrityksen huomioon, sanoo Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama.

• Tutustu Yrittäjien malliin sote- ja maakuntauudistukseen »


PERUSPALVELUPAKETIN ULKOPUOLELLE JO TOIMIVAKSI TESTATTU PALVELUSETELI

Peruspalvelupaketin ulkopuoliset palvelut pitää Suomen Yrittäjien mielestä tuottaa jatkossa palvelusetelityyppisellä järjestelmällä.

– Palveluseteli on tuttu ja testattu. Kunnilla, yrittäjillä ja ennen kaikkea asiakkailla siitä hyviä kokemuksia. Tiedämme myös, missä on kehitettävää. Nyt ei kannata keksiä pyörää uudelleen, vaan kehittää yhdessä palvelusetelistä toimiva osa suomalaista valinnanvapausmallia, Susanna Kallama sanoo.

Tutustu
Suomen Yrittäjien palveluseteliselvitykseen »
Manu Kiljusen Palvelusetelin hyödyntämisen haasteet kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa -gradutyöhön »