Etsi

Julkiset hankinnat

Julkisissa hankinnoissa on kyse merkittävästä, vähintään 35 miljardin euron markkinasta vuosittain. Julkinen hankinta on parhaimmillaan yrityksen menestymistä ja paikallista elinvoimaa vauhdittava työkalu.

Suomen Yrittäjät julkaisee Elinvoima hankinnoista -linjauksen kunnille ja jokaiselle julkiselle hankkijalle. Siinä esitetään konkreettiset ratkaisut hankintojen kehittämiseksi niin, että pk-yritykset pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuihin. Kunnat voivat ottaa valtaosan linjauksessa esitetyistä keinoista käyttöön jo tänään.

Yrittäjälle on suunnattu Yrityksille bisnestä hankinnoista -opas. Se antaa yrittäjälle vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi. Opas sopii hyvin sellaiselle yrittäjälle, joka ei ole vielä tarjonnut julkiselle puolelle. Se myös soveltuu kenelle tahansa pk-yritykselle julkisten hankintojen käsikirjaksi.

Suomen Yrittäjien hankintaneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaisessa maakunnassa. Hankintaneuvoja palvelee pk-yrittäjiä ja hankintayksiöitä. Esimerkiksi yrittäjä saa räätälöityä neuvontaa yrityksen toimialan näkökulmasta. Kuntaa neuvotaan muun muassa uusissa tavoissa jakaa hankinta osiin. Hankintaneuvoja myös kehittää yritysten ja hankintayksiköiden välistä vuoropuhelua.