Etsi

Jätehuolto

Jätekuljetukset ja pienyrittäjien asema puhuttavat kunnissa

Kunnissa keskustellaan aika-ajoin siitä, miten asukkaiden jätehuolto ja -kuljetukset tulee alueella järjestää ja minkälaisia vaikutuksia eri järjestämistavoilla on alueen asukkaisiin, yrityksiin sekä toimialan työpaikkoihin. Vastuut jätehuollon järjestämisestä ovat selkeät. Kunnat vastaavat asumisessa ja omassa toiminnassaan syntyvästä jätteestä, kun taas elinkeinotoiminnassa syntyvät jätteet on lähtökohtaisesti yritysten itsensä järjestettävä. Kunta ei vastaa valtion toimijoiden ja seurakuntien jätteistä, ja nämä kilpailuttavat ja valitsevat jätehuoltonsa toteuttajat lähtökohtaisesti itse. 

Kunnat ja kuntien yhteiset jätehuoltoviranomaiset voivat melko vapaasti päättää alueillaan noudatettavista jätteenkuljetusjärjestelmistä sekä varsin pitkälle myös siitä, miten yhteistyö yksityisen sektorin toimijoiden kanssa rakennetaan ja miten paljon toimintamahdollisuuksia yrityksille halutaan omassa kunnassa antaa. Kunnan oma tai useampien kuntien yhteinen viranomaistoimielin, kuten esimerkiksi jätelautakunta taikka kuntayhtymä, voivat päättää siitä, järjestetäänkö kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetus kunnan järjestämänä (kunnan malli) vai niin, että kaikki yksityiset kuljetusyritykset voivat tarjota kuntalaisille palvelujaan ja asukkaat voivat itse valita sopivimman yrityksen hoitamaan jätehuoltonsa (kiinteistön haltijan kilpailuttama järjestelmä).

Kuljetustavoista päätetään alueilla demokraattisesti ottaen huomioon muun muassa oman alueen erityispiirteet, yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikka sekä asukkaiden näkemykset. Yrittäjäjärjestö kannattaa avoimia ja toimivia markkinoita, mikä turvataan parhaiten kiinteistön haltijan järjestämällä mallilla. Jätelaki edellyttää yritys- ja markkinavaikutusten selvittämistä, minkä vuoksi yrittäjäjärjestöltä pyydetään varsin usein lausuntoa kuljetusjärjestelmien vaihtoehdoista sekä eri mallien yritysvaikutuksista.

 

 

Päivitetty 5/2020